Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

School als gezondere omgeving

  • Lotte Cats
  • Nieuws
School als gezondere omgeving

Nederland moet gezonder worden. Daarom zijn in een Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt over de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Ook op scholen is er nog veel te winnen op het gebied van gezondheid. Directeur Lobke Vlaming tekende het akkoord namens Ouders & Onderwijs.

Gezondere Nederlanders

Om minder ziek te zijn, minder zorg nodig te hebben en het goede voorbeeld te geven aan kinderen is het belangrijk om gezondere keuzes te maken. De ondertekenaars hopen dat kinderen in 2040 de geur van tabaksrook niet meer kennen, alcoholgebruik pas vanaf 18 jaar normaal is en er minder kinderen en volwassenen met overgewicht en diabetes rondlopen. Zo'n 70 organisaties ondertekenden het akkoord, waaronder ook veel onderwijsorganisaties.

Gevolgen op school

In het preventieakkoord zijn een aantal specifieke afspraken gemaakt over scholen. De afspraken gaan per 2020 gelden en moeten leiden tot gedragsveranderingen die in 2040 zorgen voor gezondere Nederlanders. De belangrijkste afspraken:

  • Roken: Vanaf 2020 wordt er niet meer gerookt op en om schoolterreinen. Bovendien wordt roken duurder en de verkoop beperkt. Het doel is een rookvrije generatie in 2040.
  • Overgewicht: In en bij scholen komen drinkwatertappunten, per 2020 worden geen suikerhoudende dranken verkocht op school en lopen en fietsen naar werk of school wordt gestimuleerd.
  • Alcoholgebruik: Voorlichting op scholen over alcoholgebruik door deskundige docenten en ouders daarbij betrekken.

Rol van ouders essentieel

Bij het opstellen van het akkoord zijn veel organisaties betrokken geweest. Ook Ouders & Onderwijs heeft input geleverd. Hierin hebben wij vooral aangedrongen op duidelijkheid aan ouders. Zodat zij weten wat ze rond deze thema's van school mogen verwachten. Daarnaast blijven we benadrukken dat ouders de mogelijkheid moeten hebben om actief mee te denken over de invulling van het beleid op de scholen zelf. Met een grote rol voor de ouders in de medezeggenschapsraad, die over het gezondheidsbeleid formeel meepraten.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?