Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolgids nog steeds belangrijke informatiebron

  • Marieke Boon
  • Nieuws

De schoolgids gebruiken ouders vooral voor het opzoeken van informatie en afspraken op school. Ook bij de schoolkeuze is de schoolgids handig. Het is een belangrijk document en wordt door ouders goed gelezen en gebruikt. Uitleg over termen, meer gelijke opzet van de schoolgidsen en digitale versie zijn verbeterpunten. Dit blijkt uit een peiling onder het Landelijk Ouderpanel. 

Elke school maakt ieder jaar een schoolgids voor ouders. In samenwerking met Vensters PO deden we onder het Landelijk Ouderpanel een onderzoek onder ouders naar het belang van de schoolgids. Vensters PO, een project van de PO-Raad, helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Venster PO ontwikkelt op dit moment een landelijke digitale versie van de schoolgids. Deze peiling helpt daarbij. 218 ouders vulden de vragenlijst in. 

Ouders lezen de schoolgids goed

De schoolgids is voor ouders een belangrijke informatiebron. Bijna alle ouders lezen de schoolgids of bladeren deze door. Ruim 1 op de 3 ouders leest de schoolgids zelfs helemaal. Tweederde gebruikt de schoolgids als informatiebron en om te weten wat de afspraken zijn. Ook bij de schoolkeuze of oriëntatie op een school is de schoolgids nuttig. 

Begrijpelijk maar mag wat kort

De informatie in de schoolgids is voor bijna alle ouders begrijpelijk (voldoende tot heel goed). Eén op de drie ouders vindt het veel informatie. Twee op de drie schoolgidsen staan online. Een kwart van de ouders krijgt de schoolgids op papier. Een variant is dat de belangrijkste informatie op papier aan het begin van het schooljaar verschijnt. Bijvoorbeeld in een kalendervorm. 
Voor zes op de tien ouders zijn de termen die in de schoolgids staan niet bekend. Bijna de helft zou deze dan ook graag uitgelegd krijgen.

Verplichte informatie

Alle verplichte informatie die scholen moeten opnemen in de schoolgids verwachten ouders ook te vinden. Qua informatie die ouders hebben opgezocht, scoren vooral de schooltijden en vakantietijden hoog (58%). De klachtenregeling en het samenwerkingsverband worden het minst (17% en 14%) opgezocht. Op de vraag of ouders nog andere informatie verwachten, zijn dat afspraken zoals over eten/drinken en huiswerk, beleid op diverse onderwerpen en onderwijsmethode. Aanvullend geven ouders aan dat de schoolgids vaak een statisch document is en daardoor niet up to date is of niet klopt met de praktijk. 

Ouders in de mr stemming in met schoolgids

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de school moeten instemmen met de schoolgids. De directeur legt deze vaak in juni aan de medezeggenschapsraad voor. Belangrijk daarbij is te kijken of de informatie in de schoolgids klopt. Geeft het aan hoe de school werkt en kloppen de afspraken? Ook kan de medezeggenschapsraad kijken of de schoolgids nuttig is voor ouders. Deze is ten slotte voor hen geschreven. En zijn de contactgegevens van Ouders & Onderwijs opgenomen in de schoolgids? Ons informatiepunt kan vragen van ouders beantwoorden en hen verder helpen, gratis, onafhankelijk en onpartijdig. Een nuttige informatiebron. Hiervoor zijn voorbeeldteksten en logo/banner beschikbaar: . 

De rapportage van het onderzoek is hier te downloaden. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?