Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolkosten MBO

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws
Schoolkosten MBO

Wie betaalt de messen voor de koksopleiding in het MBO? Lang was er veel onduidelijkheid over dit soort kosten. OCW, MBO Raad en JOB geven nu duidelijkheid in een 'servicedocument schoolkosten'.

Onnodig op kosten gejaagd

Studeren is duur. Studenten in het MBO betalen een wettelijk les- of cursusgeld en moeten daarnaast vaak nog allerlei gereedschappen en benodigdheden kopen. ROC's vroegen extra bijdragen voor opleidingsgebonden kosten en ouders werden onder druk gezet om schoolkosten te betalen die niet verplicht zijn. Studenten in het MBO moesten daarnaast vaak spullen kopen voor hun opleiding terwijl ze deze spullen vervolgens niet hoefden te gebruiken. Dit leidde tot kamervragen en een reactie van de minister van OCW. 

Handreiking schoolkosten MBO

OCW bereikte met de MBO-raad en het JOB overeenstemming over een handreiking schoolkosten. In zestien regels wordt duidelijkheid verschaft over de regels rond schoolkosten in het MBO. Het uitgangspunt is dat studenten in het MBO na betaling van het les- of cursusgeld het onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen. De school en het leerbedrijf moeten zorgen voor de uitrusting die de student in zijn opleiding nodig heeft.

Toezicht en evaluatie

De Inspectie van het Onderwijs houdt op basis van de handreiking schoolkosten toezicht op de toepassing van de regels in het MBO. In de scholen heeft de studentenraad instemmingsbevoegdheid op de schoolkosten en het schoolkostenbeleid. Over twee jaar wordt de handreiking geëvalueerd.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?