'Stel schoolgids beschikbaar voor de start van het schooljaar'

Schoolgids
  • Kaja Sariwating
  • Nieuws
'Stel schoolgids beschikbaar voor de start van het schooljaar'

De administratieve verplichtingen voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs worden op een aantal punten gewijzigd en aangescherpt. Hiervoor is een nieuwe wet in de maak. Ouders & Onderwijs greep het wetsvoorstel aan om duidelijkheid te bewerkstelligen over de publicatiedatum van de schoolgids. Ouders & Onderwijs pleit voor vaststelling van de schoolgids voorafgaand aan de start van het schooljaar.

Spelregels voor het komende schooljaar

Voor ouders en scholieren is het van groot belang dat zij vooraf worden geïnformeerd over veranderingen binnen de schoolorganisatie en over de spelregels voor het komende schooljaar. Ouders en scholieren willen vanaf het begin weten waar ze aan toe zijn en begrijpen niet altijd waarom de schoolgids soms in oktober nog niet beschikbaar is. 

Deadline is de start van het schooljaar

Een deadline voor vaststelling en verspreiding van de schoolgids leidt ertoe dat meer ouders de weg binnen de school en rond het onderwijs weten te vinden. Daarnaast leidt inzicht in het geldende schoolbeleid tot meer begrip onderling en kan dit ouders helpen om zelf oplossingen te zoeken op het moment dat er vragen opkomen. 

Mosterd na de maaltijd

Het Informatiepunt van Ouders & Onderwijs signaleert bij ouders regelmatig teleurstelling als het gaat om de publicatiedatum van de schoolgids. Ouders vinden het jammer dat deze soms pas in oktober of zelfs later beschikbaar wordt gesteld. Een schoolgids wordt door ouders niet bij overhandiging van kaft tot kaft gelezen. Het is belangrijk voor hen die bij de hand te hebben op momenten dat ze op zoek zijn naar specifieke informatie en duidelijkheid rond veranderingen in schoolregels. Een schoolgids die gedurende het schooljaar pas beschikbaar wordt gesteld voelt voor sommige ouders als mosterd na de maaltijd. Zeker op het moment dat nieuwe informatie in de schoolgids voor de scholier nadeling kan uitwerken. 

Iedereen kon reageren op het wetsvoorstel. De inbreng die Ouders & onderwijs heeft ingediend, is hier terug te lezen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?