Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Terugblik webinar: 'Ouders, school en pesten'

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

Naar aanleiding van de Week Tegen Pesten organiseerde Ouders & Onderwijs een webinar over ouders, school en pesten. Hieronder volgt een samenvatting van de uitkomsten van de webinar,  vragen van ouders en praktische voorbeelden. 

Pesten raakt iedereen. Bijna elk kind krijgt wel eens te maken met pesten. Als gepeste of in de rol van pester. Logisch dat dit ouders raakt en ze graag willen weten wat ze in de aanpak hiervan van school mogen verwachten.

Uitkomsten van de webinar

Na een korte introductie gingen Kaja Sariwating en Arline Spierenburg van Ouders & Onderwijs met de digitale volgers aan de slag. Via een aantal polls stemden de live-volgers over hun ervaringen rond veiligheid en pesten op school. Na iedere poll konden de digitale volgers direct via live-chat vragen stellen en praktische oplossingen delen.

Uit de polls bleek dat de meeste ouders aangeven:

  • dat hun kind op school in een veilige omgeving is omdat de school pesten serieus neemt
  • dat zij meer betrokken willen worden bij de aanpak van pesten op school
  • dat zij een belangrijke rol zien voor de leerkracht bij de aanpak van pesten in de klas

Neem pesten altijd serieus

De antwoorden op de poll 'mijn kind is op school in een veilige omgeving' lieten zien dat ondanks het schoolbeleid rond veiligheid en pesten, pesten nooit helemaal is uit te bannen. Ouders horen niet alles, leerkrachten en docenten merken niet alles. Voor ouders is het daarom belangrijk dat elke melding van pesten serieus wordt genomen. Als school dat oprecht uitstraalt en naleeft, hebben ouders er vertrouwen in dat hun kind op school wel in een veilige omgeving is.

Arline: het helpt als ouders, leerlingen en school elkaar beloven er alles aan te zullen doen met elkaar een veilige school te creëren. Op die manier kunnen betrokkenen elkaar aanspreken op het moment dat dat niet lukt. Een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe leerlingen, hun ouders en docenten bij de start in de brugklas is een goede manier om die gezamenlijkheid extra te benadrukken. De school laat zo zien dat met investeren in de relatie veel leed rond pesten kan worden voorkomen.

Een live-volger vraagt hoe het zit met de rol van externe overblijfkrachten en veiligheid. Ouders hebben de ervaring dat externe overblijfkrachten niet goed bekend zijn met de regels van de school zelf.
Arline: iedereen in de school heeft er baat bij dat afspraken consequent gehanteerd worden, ook door externe overblijfkrachten. Als dit niet goed gebeurt, is het de taak van de overblijfcoordinator van de school dit te bespreken met de externen om te zorgen dat er eenduidigheid is in het zorgen voor een veilige schoolomgeving en de aanpak van pesten. 

Betrek ouders bij de aanpak van pesten

Ouders lieten in de poll zien meer betrokken te willen worden bij de aanpak van pesten. Alleen dan gewerkt worden aan een oplossing die werkt. De uitkomsten van de webinar sluiten daarmee aan bij de uitkomsten van de peiling onder ouders in het panel Landelijke Ouderraad.

Arline: dat vraagt een open houding van de school. Als ouders gelegenheid krijgen via korte lijntjes hun zorgen te melden of andersom van de leerkracht direct te horen wat er in de klas speelt, hoeft een incident met pesten niet verder te escaleren en kan er gezamenlijk aan een oplossing worden gewerkt.

Een live-volger met een kind op speciaal onderwijs geeft aan dat veiligheid op school voor haar een belangrijk item is. Graag zou ze ook ervaringen van andere ouders horen.

Arline: een school kan ouders uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan en actief mee te denken over de aanpak van pesten. Verder komen ouders graag naar school om een presentatie van hun kind bij te wonen. Als leerlingen op school over veiligheid en pesten hebben gewerkt, dan kunnen ze dat op een bijeenkomst aan hun ouders presenteren. Dat biedt ouders ook de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Belangrijke rol leerkracht bij de aanpak van pesten

Ouders geven aan dat naast hun eigen rol thuis vooral een belangrijke rol voor de leerkracht te zien. Die kan in de klas zorgen voor een prettige en veilige sfeer. Dat vraagt wel een specifieke deskundigheid en vaardigheden van leerkrachten. Dat begint met leerkrachten die zich realiseren dat leerlingen niet alles durven te delen. Bekend zijn met de nieuwste social media en apps hoort daar ook bij.

Arline: een leerkracht die aan het begin van het schooljaar uitgebreid kennismaakt met leerlingen en ouders kan later in het jaar gemakkelijker contact leggen om een pestsituatie te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. 

Input van ouders via webinar

Inmiddels heeft Ouders & Onderwijs al meerdere webinars voor ouders over een onderwijsthema georganiseerd. Duidelijk is dat deze manier bij veel ouders aanslaat en een makkelijke manier is om digitaal deel te nemen aan een gesprek en er niet voor hoeven te reizen. Je volgt een webinar vanachter je PC, Mac, tablet of smartphone. De sprekers zijn via video en audio te volgen. Ouders & Onderwijs zal ook dit schooljaar vaker met webinars ouders informeren, vragen beantwoorden en om input vragen.

Reacties en vragen  

Reageren op bovenstaande? Laat het ons weten via onderstaand formulier.   
Zelf vragen over pesten en veiligheid? Een pestsituatie bespreken? Of andere vragen over onderwijs? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos op schooldagen met 0800 - 5010 tussen 10.00 - 15.00.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?