Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Thuiszitterspact is goed nieuws voor ouders

  • Mark Weghorst
  • Nieuws

Op maandag 13 juni 2016 tijdens de Thuiszitterstop in Utrecht ondertekenden de ministeries van OCW, VWS en V&J samen met de sectorraden en de VNG het thuiszitterspact. Het uiteindelijke doel hiervan is in gezamelijkheid het aantal thuiszittters te verminderen. Op de thuiszitterstop werd aan verschillende tafels over verschillende onderwerpen tussen ouders, bestuurders, beleidsmakers, schoolleiders en leerkrachten gesproken. 

Ter inleiding van de thuiszitterstop werd een indrukwekkende film vertoond van moeder Sonja en haar zoon Rick. 

Lokale afspraken

Het thuiszitterspact is een afspraak tussen de hoogste beleidsorganen op elk gebied. De echte afspraken moeten echter op lokaal niveau gemaakt worden. Een belangrijk onderdeel van het pact is dat gemeenten zich via de leerplicht gaan inspannen om het aantal vrijstellingen van de leerplichtwet (5 onder a) terug te dringen. In de afgelopen periode is dat sterk gegroeid. 

Marc Dullaert, de voormalig kinderombudsman, die al regelmatig aandacht vroeg voor de problemen van thuiszitters, gaat de afspraken uit het thuiszitterspact aanjagen. 

Ouders

Voor ouders biedt het pact belangrijke aanknopingspunten. Oudergroepen wijzen er op dat de aanwezigheid van Veiligheid & Justitie door de koppeling met Veilig Thuis niet alleen maar vertrouwen uitstraalt. Ook is één van de afspraken dat ouders en kinderen zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel zitten. Ouders & Onderwijs en vrijwel alle oudergroepen in het land bepleiten zo'n afspraak al jaren. Nu staat het met het thuiszitterspact ook op papier en ligt er nu een overtuigende afspraak. Er is dan ook geen enkele reden meer om na 13 juni 2016 als ouder uitgesloten te worden van het overleg over je minderjarige kind. 

Toezicht

De inspanningen die de onderwijsinspectie in de afgelopen maanden op met name de situaties van thuiszitters heeft gevoerd, hebben effect. Het geeft in het onderwijsveld de goede stimulans om situaties aan te pakken en op te lossen. Van alle kanten wordt er inmiddels gewerkt om een actiegerichte aanpak te creeren. De LANSbrekers, waarbij ook Ouders & Onderwijs betrokken is, is zo'n actiegericht initiatief. De passende oplossing staat daarbij centraal. Binnen de LANSbrekers wordt momenteel hard gewerkt aan een training waarmee het aantal LANSbrekers verder kan uitbreiden. 

Escaleren

Eén van de zaken die de thuiszitterstop leert is dat voor iedere betrokken partij het van belang is zo snel mogelijk te escaleren als men er samen niet uitkomt. Met escaleren wordt bedoeld dat een derde partij wordt ingeschakeld om afspraken te kunnen maken. Dit kunnen de Onderwijsconsulenten zijn, maar ook Gedragswerk of Onderwijsinspectie. Het escaleren, of opschalen van de situatie werkt daarbij het best als dat in gezamelijk overleg wordt besloten.

In de situatie van Sonja en Rick is duidelijk te zien hoe escaleren in de praktijk werkt. Sonja bleef steeds in overleg met school en de verschillende betrokken partijen, maar kwam daarmee niet verder. De inschakeling van Gedragswerk (door Sonja zelf geregeld) zorgde uiteindelijk, samen met eenn volhardende moeder, voor de goede doorbraak in de situatie van Rick. Rick zit inmiddels weer op school. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?