Uitslag examens vandaag bekend

 • Dorine Wiersma
 • Nieuws

Voor 213.000 eindexamenkandidaten is vandaag een spannende dag. ZIj horen vandaag of zij geslaagd zijn of niet. Meestal bellen scholen in de middag met de uitslag, maar iedere school hanteert eigen regels. Op www.examenblad.nl leest u alles over de uitslag en de normering voor het vmbo en havo/vwo. Ouders & Onderwijs feliciteert alvast alle geslaagden, en wenst diegenen die geen goed nieuws hebben gekregen succes en sterkte.

Wanneer geslaagd?

Om te slagen voor het eindexamen moet het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen tenminste een voldoende zijn. Dat is onafgerond een 5,5. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt hoeft niet aan deze eis te voldoen. Daarnaast moet een leerling ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger; of

 • Eén eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of hoger; of

 • Eén eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger; of

 • Op het vmbo: voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

 • Op havo en vwo: voor twee vakken de eindcijfers 4 en 5 of 5 en 5, als het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of hoger is.

 • Aanvullende eisen vmbo: een leerling moet lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en het sectorwerkstuk (in de gemengde en theoretische leerweg) voldoende of goed afronden. De rekentoets moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de slaag-/zakregeling. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt moet het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluiten.

 • Aanvullende eisen havo en vwo: het combinatiecijfer telt mee als eindcijfer. Lichamelijke opvoeding, CKV/KCV moeten daarnaast voldoende of goed zijn afgerond. Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag maar één 5 op de cijferlijst staan. Tot slot moeten alle leerlingen de rekentoets maken. Voor leerlingen op het vwo geldt dat zij hiervoor minimaal een 5 (niet afgerond een 4,5) moeten halen. De rekentoets telt voor havo-leerlingen niet mee in de slaag-/zakregeling. 

Niet geslaagd

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. De herkansingen starten op maandag 19 juni, bekijk hier het gehele rooster voor de herkansingen. Leerlingen hebben recht op één herkansing. Het hoogst behaalde cijfer telt voor de uiteindelijke cijferlijst. De herkansing vindt plaats in het tweede tijdvak. In het uiterste geval kan worden uitgeweken naar het derde tijdvak.

Leerplichtige leerlingen die ook na de herkansing gezakt zijn, zullen het examenjaar opnieuw moeten doen. Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via het volwassenonderwijs (vavo) halen. Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald.

Als een leerling gezakt is kan deze niet in aanmerking komen voor een diploma voor een lagere onderwijssoort.

Vragen?

Bel dan tussen 10:00 en 15:00 gratis met ons via 0800-5010 of mail naar vraag@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld