Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

vacature lid LCG WMS

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws
vacature lid LCG WMS

Gezocht: lid Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap op Scholen (LCG WMS)

LCG WMS

De LCG WMS behandelt geschillen op het gebied van medezeggenschap. De commissie is opgesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen en wordt ondersteund vanuit Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. De commissie bestuur uit ten minste zes leden. Twee leden worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en het Landelijk Aktie Kommitee Scholieren.

Vacature LCG WMS

Vanwege het reglementair terugtreden van een lid dat is voorgedragen door personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en LAKS ontstaat per 1 januari 2019 een vacature. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister van OCW op voordracht van de personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en LAKS. De leden van de commissie zijn onderwijs(recht)deskundigen. Binnen de commissie wordt gezocht naar een evenwichtige spreiding van kennis en ervaring op de voor de commissie relevante terreinen. Reageren kan tot uiterlijk 17 september 2018. Meer informatie vindt u op de website van Onderwijsgeschillen. Voor het profiel klikt u hier.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?