Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Voor de MR: Nieuwe handreiking over financieel beleid

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Voor de MR: Nieuwe handreiking over financieel beleid

Het gesprek over het financieel beleid van de school is niet altijd makkelijk. Toch krijgt de medezeggenschapsraad steeds meer bevoegdheid en verantwoordelijkheid om hierover mee te praten. Daarom heeft Versterking Medezeggenschap een handreiking gemaakt. Daarin vind je handige tips en handvatten om het gesprek te voeren en de belangrijke vragen te stellen.

Rechten van de MR

De MR heeft adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Om dat goed te kunnen doen is er ook een wettelijk recht op informatie. Zonder informatie namelijk geen weloverwogen advies. De personeelsgeleding heeft bovendien instemmingsrecht over de formatie. Deze rechten staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

Handreiking financieel beleid

Om MR-en te helpen het gesprek met de school te voeren heeft Versterking Medezeggenschap een nieuwe handreiking gemaakt. In deze handreiking vind je veel praktische en nuttige informatie. Er staat informatie in over wat de wet zegt over financieel beleid. En er is een overzicht van de jaarcyclus met bijbehorende documenten. Ook gaat de handreiking in op welke verantwoordelijkheden bij de GMR of de MR liggen. Tot slot staan er een aantal praktische vragen in die de MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan. 

Nieuwe cursus over geldstromen

Zit je in de MR en wil je meer weten over de geldstromen in een school? En hoe jij jouw rol als MR-lid op dit vlak goed in kunt vullen? Dan kun je hierover sinds kort een cursus bij de VOO volgen: Volg het onderwijsgeld. Hierin leer je hoe de geldstromen in de school lopen en hoe je hierop invloed uit kunt oefenen vanuit de MR. Je kunt voor het betalen van de cursus meestal gebruik maken van het budget binnen de faciliteitenregeling.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?