Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Voorstellen voor betere schoolgebouwen

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws

Een goed schoolgebouw is randvoorwaarde voor goed onderwijs. Maar veel schoolgebouwen voldoen niet aan de normen. Nu is er een voorstel om de situatie te verbeteren.

Schoolgebouwen in verschillende conditie

Ruim 2,5 miljoen leerlingen bevolken 10.000 schoolgebouwen. Veel scholen zijn oud: een gemiddeld schoolgebouw bestaat al veertig jaar. Daarnaast zijn de standaarden in de bouw behoorlijk veranderd. Schoolgebouwen lopen hierop achter. Daar komt nog bij dat ook scholen duurzamer moeten worden als gevolg van het klimaatakkoord. Er zijn grote verschillen tussen scholen en regio's. Ook hoeveel geld er aan onderwijshuisvesting uitgegeven wordt wisselt erg per regio. De schoolgebouwen moeten in ieder geval voldoen aan de gestelde eisen aan het schoolgebouw.

Samen verantwoordelijk

De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor genoeg schoolgebouwen van een redelijk niveau. Gemeenten financieren de onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds, waaruit ook veel andere zaken betaald worden. De gemeente weegt de kosten voor het schoolgebouw dus af tegen andere taken en verantwoordelijkheden. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het schoolgebouw en betaalt de kosten voor het gebouw die voortvloeien uit het gebruik. Zoals de schoonmaak, de brandveiligheid en het vervangen van de lampen.

Moeilijke samenwerking

In de praktijk blijkt het lastig om deze gedeelde verantwoordelijkheid uit te voeren. Het vraagt veel van beide partijen om samen goede schoolgebouwen voor de lange termijn te realiseren. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport: Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs; de praktijk gecheckt (2016). Te vaak staan gemeenten en schoolbesturen tegenover elkaar. Dit werd meestal veroorzaakt door onduidelijkheid over de wederzijdse verantwoordelijkheden. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor renovatie van het gebouw? En mag een schoolbestuur investeren in het schoolgebouw?

Huisvestingsplannen

PO-raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Zij ontwikkelden een rapport met huisvestingsvoorstellen dat zij aanbieden aan het kabinet. De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn:

  • Elke gemeente in Nederland stelt voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op voor haar schoolgebouwen. 
  • Renovatie die de levensduur van het schoolgebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen.
  • Schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen.

Mijn school

Voldoet de school van uw kind nog aan de normen? Faciliteert het schoolgebouw goed onderwijs? Misschien heeft u ideeën over hoe het beter kan. Met vragen en ideeën kunt u terecht bij het schoolbestuur of de medezeggenschap. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?