Wat doen voor je kind als het op school niet goed gaat?

  • Mark Weghorst
  • Nieuws
Wat doen voor je kind als het op school niet goed gaat?

De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders is het een doolhof. Om ouders op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht (infographic) gemaakt. In een oogopslag zie je als ouder welke stappen je kunt zetten en bij welke instanties je terecht kunt. Tijdens de bijeenkomst op 12 mei jl. voor ouders met thuiszitters is een compleet overzicht gepresenteerd. 

Infographic

Het overzicht geeft inzicht in de verschillende ondersteuningsroutes. De ouders met hun kind staan hierin centraal. Het helpt ouders om gemakkelijker de weg te vinden in de veelheid aan mogelijkheden.  

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Marc Dullaert, aanjager van het thuiszitterspact en inmiddels een jaar druk bezig om de situatie van thuiszitters goed op de agenda te krijgen. "De complexe situatie van kinderen die thuiszitten of dreigen te komen thuiszitten is gebaat bij een duidelijk overzicht", gaf hij aan "en deze infographic kan daarin helpen." 

Hij deed ook een oproep: "kunnen de scholen deze infographic ook vanuit schoolperspectief maken, waarbij ouders en kinderen steeds centraal staan." Hij prees de ouders die zich al tijden inzetten om de goede beweging mogelijk te maken en maakte duidelijk hoe belangrijk hun "zachte" kracht in dat proces is. 

Gebruik

Ouders & Onderwijs wil dat de infographic wijd verspreid gaat worden en stelt deze dan ook vrij beschikbaar. Ouders die vragen hebben over de infographic bij het gebruik ervan kunnen terecht bij onze informatiedienst (0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl). We adviseren u bij de te zetten stappen in uw specifieke situatie. 

Nog meer informatie

In het tweede deel van de bijeenkomst kwamen verschillende professionals die ook hun plek hebben in de infographic uitleg geven over hun werk. Zo vertelde Annie de Groot over het Centrum voor Consultatie en Expertise, Ine van de Rijt over de Onderwijsconsulenten, Yvonne Vanneste over de rol en mogelijkheden van de jeugdgezondheidszorg en Carry Roozemond over leerplicht. Floor Kaspers vulde vanuit haar ervaring de informatie over het netwerk Ziek Zijn en Onderwijs aan. 

Livestream

We hopen dat de infographic en de informatie uit de bijeenkomst helpt om ouders en kinderen oplossingen te helpen vinden en dat ze weten dat ze er niet alleen voor hoeven te staan. Er zijn veel verschillende hulpbronnen en ondersteuningsmogelijkheden. 

Via Facebook keken ook nog verschillende mensen mee met de livestream en konden op die manier ook hun vragen stellen. De livestreams blijven beschikbaar via onze facebookpagina

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?