Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Wat leert uw kind dit schooljaar?

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws
Wat leert uw kind dit schooljaar?

Wat gaat uw kind dit jaar allemaal leren op de basisschool? Wat leert een kind in groep 1 en 2? Wanneer begint een kind met lezen en schrijven? Of wanneer krijgt een kind Engels? Op deze vragen is geen algemeen antwoord te geven. 

Verschillen per school

Er zijn geen wettelijke regels die exact vastleggen wat leerlingen moeten leren in de verschillende groepen van de basisschool. Wel krijgt elke leerling op de basisschool vakken die wettelijk verplicht zijn. Deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. De kerndoelen voor het basisonderwijs geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.

Tussendoelen

Wat er in welke groep wordt onderwezen, ligt dus niet wettelijk vast. Er is bijvoorbeeld niet beschreven welke letters een kind aan het eind van groep 2 kent of tot hoeveel een kind moet kunnen tellen. Wel zijn er tussendoelen opgesteld voor het basisonderwijs. Die geven per twee groepen (groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8) richtlijnen per vak over hoe ver de kinderen ongeveer zouden moeten zijn om aan het eind van de acht jaar basisschool de einddoelen te behalen. 

Taal

In groep 1 en 2 worden kinderen voorbereid op leren lezen en schrijven. In groep 3 leren zij lezen: eerst een zin per regel. In groep 4 doorlopende zinnetjes. Vanaf groep 3 leren kinderen ook schrijven. Vaak sluiten de methodes om te leren lezen en schrijven op elkaar aan. In groep 5 leert je kind om langere zinnen van 9 of 10 woorden te lezen. 

Rekenen

Het voorbereidend rekenen in groep 1 en 2 gebeurt met herkenbare verhaaltjes. In groep 3 leren kinderen optellen en aftrekken met getallen tot en met 20. In groep 4 leren ze de tafels van vermenigvuldiging. In groep 5 komen maal- en deelsommen aan de orde, en in groep 6 breuken.

Engels

Vanaf groep 7 krijgen leerlingen ook wat basiskennis over de Engelse taal.

Per groep

Wilt u weten wat er globaal per leerjaar op het programma staat? 'Heutink voor Thuis' zette de lesstof per groep handig op een rijtje.

Vragen?

Wilt u weten over wat uw kind het komende schooljaar gaat leren? Wij helpen u graag verder!
Ouders & Onderwijs is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 10:00u en 15:00u op 0800-5010 en per mail via vraag@oudersonderwijs.nl.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?