Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Week Tegen Pesten: vertrouwen in de leerkracht

  • Nieuws
Week Tegen Pesten: vertrouwen in de leerkracht

Dit jaar staat de Week Tegen Pesten in het teken van het vertrouwen in de leerkracht. Ouders erkennen het belang van de rol die de leerkracht speelt bij pesten. Wij roepen leerkrachten en scholen daarom op om ouders meer te betrekken bij de aanpak van pesten op school.

Week Tegen Pesten 2018

Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee wordt de leraar bedoeld. Leerlingen moeten weten dat ze leraren kunnen vertrouwen zodat ze om hulp durven te vragen bij pesten. Door aan leerlingen te laten zien dat de leraar om hen geeft, groeit hun vertrouwen. Daardoor verlaagt de drempel om naar de leraar toe te komen als er iets speelt. En dat is nodig: in de aanpak van pesten speelt de leraar een grote rol.

Ouders & Onderwijs en pesten

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs ontvangt veel vragen over pesten. Het afgelopen jaar besteedden wij dan ook veel aandacht aan het onderwerp. Er was een webinar waar ouders aan deel konden nemen, we bundelden signalen die via ons informatiepunt binnenkwamen en hielden een peiling over pesten onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Ouders erkennen rol leerkracht

Het thema van de Week Tegen Pesten sluit aan bij de signalen die wij van ouders ontvangen. Uit de polls bleek dat de meeste ouders een belangrijke rol voor de leerkracht zien bij de aanpak van pesten in de klas. Daarnaast geven ouders ook duidelijk aan dat de school pesten serieus neemt en dat ze vinden dat hun kind op school in een veilige omgeving is. Ouders horen niet alles, leerkrachten en docenten merken niet alles. Voor ouders is het daarom belangrijk dat elke melding van pesten serieus wordt genomen. Als school dat oprecht uitstraalt en naleeft, hebben ouders er vertrouwen in dat hun kind op school in een veilige omgeving is.

Ouders willen betrokken worden

Bijna elk kind krijgt wel eens te maken met pesten. Vier van de vijf ouders gaf in de peiling aan wel eens te maken hebben gehad met een pestsituatie. Uit de webinar, de peiling en de bundeling van signalen van het informatiepunt blijkt steeds opnieuw dat ouders meer betrokken willen worden bij de aanpak van pesten op school. Als ouders geconfronteerd worden met een pestsituatie stappen ze in eerste plaats naar de leerkracht of mentor. Daarna naar de schooldirectie. Maar de verantwoordelijkheidsverdeling blijft lastig. Ouders willen dat school snel aan de bel trekt wanneer zich iets voordoet en zien het ook als hun eigen verantwoordelijkheid om vroeg signalen op te vangen en te delen met school. Samen met school, kinderen en andere ouders willen ze het pesten oplossen. Voorwaarde is dat ouders zich veilig genoeg voelen om open en eerlijk naar elkaar te zijn over de situatie. School en in het bijzonder de leerkracht kan daar de basis voor scheppen. 

Ervaringsverhalen, informatie en advies

Wilt u weten hoe andere ouders omgaan met een pestsituatie? En met welk resultaat? Zapp sprak met gepeste kinderen en hun ouders en maakte daarover een aantal reportages.

Heeft u zelf een vraag over pesten? Of wilt u uw verhaal delen? Dan kunt u contact opnemen met ons informatiepunt. Wilt u uw mening ook over andere school- en opvoedzaken met ons delen? Schrijft u zich dan in voor het Landelijk Ouderpanel en zorg dat uw stem ook gehoord wordt.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?