Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Wetsvoorstel sociale veiligheid op school aangenomen

  • Arline
  • Nieuws

In het debat over het wetsvoorstel sociale veiligheid op school eerder in maart was de meerderheid van de Tweede Kamer al positief. Afgelopen donderdag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Verplichting
Dit wetsvoorstel verplicht scholen om zorg te dragen voor sociale veiligheid. Een wijziging in het wetsvoorstel werd nog gedaan. Het woord ‘sociale veiligheid’ is vervangen door ‘veiligheid’. Daarmee geeft de Tweede Kamer aan de wet naast sociale veiligheid ook psychische en fysieke veiligheid omvat. Ook vond de Tweede Kamer dat er een 'vraagbaak pesten' moet komen.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Ouders & Onderwijs vindt dat de veiligheid op school een verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen. Dat betekent van de schoolleiding, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, leerlingen en ouders. Dit vraagt om een actieve houding door de school. Pesten moet bij elke medewerker van een school kunnen worden gemeld en direct gevolgd worden door actie van de school. Het is belangrijk dat rond de pestaanpak binnen een school een actief gesprek wordt gevoerd, in het bijzonder ook een de medezeggenschapsraad. Een wet die deze punten borgt, kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen.

Inhoud nieuwe wet
De nieuwe wet betekent dat scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en pesten moeten tegengaan. Scholen mogen zelf de methoden kiezen waarmee ze pesten willen voorkomen. Verder moeten scholen een beleid tegen pesten ontwikkelen, een coördinator aanstellen en de resultaten monitoren. De Onderwijsinspectie zal hierop toezicht houden.

Ouders op school
Belangrijk is nu dat binnen de school het onderwerp veiligheid goed onder de aandacht komt en wordt besproken. Ouders kunnen altijd op individuele basis de school hierover benaderen. Daarnaast zijn de gevolgen van de nieuwe wetgeving een belangrijk onderwerp om in de ouderraad of medezeggenschapsraad te bespreken. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid over het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid van de school.

Uw ervaringen?
Heeft u vragen over de nieuwe wetgeving, over pesten of wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op met de Ouders & Onderwijs. Op schooldagen telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 15:00 via 0800-5010 of per mail via vraag@oudersonderwijs.nl

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld