Zorgen voor een onbezorgde schoolloopbaan

  • Mark Weghorst
  • Agenda
Zorgen voor een onbezorgde schoolloopbaan

Kinderen met chronische aandoeningen zoals epilepsie, diabetes of hoofdpijn kunnen in veel gevallen gewoon naar school. Ze bezoeken het reguliere onderwijs, kunnen meedoen met het programma en kennen daarin nauwelijks problemen. Of toch?

Wat vooraf ging

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school maakte zich de afgelopen jaren hard voor die onbelemmerde schoolgang voor kinderen met diabetes. Diabetes betekent dat deze kinderen hun activiteiten meer moeten plannen, niet altijd zomaar met spontane acties mee kunnen doen en soms ook medicatie moeten gebruiken gedurende de schooldag. Deze kinderen hebben daarbij ook nog eens te maken met de grilligheid van een ziektebeeld dat beïnvloed wordt door heel veel factoren: voeding, medicatie, slaap, drukte, stress, sociale situaties, puberteit.

Voor ouders van deze kinderen betekent het vaak een voortdurende alertheid op de gezondheid van hun kind. Soms zelfs zijn ze genoodzaakt om tijdens de schooldagen paraat te blijven in geval van nood. Zonder dat het meteen opvalt zijn ze vaak erg druk met die onbelemmerde schoolgang.

Ervaring delen en samenwerking onderzoeken

Er is door de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School al het nodige bereikt. Ze willen hun kennis, hun bevindingen graag delen:

  • Hoe zit het met de kinderen met andere aandoeningen zoals epilepsie, hoofdpijn, longaandoeningen?
  • Waar lopen zij tegenaan in hun schoolloopbaan? Hoe lukt het hen om dingen met scholen te regelen en hoe pakken ze dit aan?
  • Is het handig, wenselijk en verstandig om hier samen in op te trekken vanuit het idee dat voor een deel van de zaken waar deze kinderen tegenaan lopen gelijke oplossingen te bedenken zijn?

We hebben daarom samen met de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School en Ieder(in) het plan opgepakt om een eerste bijeenkomst te organiseren om deze vragen te onderzoeken.

Het doel

Uitwisselen van ervaringen met de invloed van chronische aandoeningen op de schoolloopbaan van kinderen. Onderzoeken of er gezamenlijke doelen te noemen zijn waarmee we aan de slag kunnen. Kinderen moeten immers gewoon naar school kunnen gaan.

Voor wie?

  • Voor ouders van kinderen met chronische aandoeningen in het reguliere onderwijs die een actieve rol hebben in het organiseren van de zorg voor hun kind. Als je aangesloten bent bij een vereniging rond de aandoening van je kind dan horen we dat graag. Ook ouders die buiten bestaande organisaties actief zijn nodigen we graag uit.
  • Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit van patiëntenverenigingen en belangenorganisaties die zich op dit terrein bezighouden en graag mee willen denken over een gezamenlijk plan.

Wanneer

Vrijdagmiddag 22 september van 11:00 – 13:00 uur op een centrale plek in het land (Amersfoort of Utrecht). Aanmelding kan via mark.weghorst@oudersonderwijs.nl. Geef bij je aanmelding aan wat je rol is in de bijeenkomst (ouder/belangenbehartiger/organisatie) en ook of je namens een organisatie of oudergroep spreekt. Ook als je specifieke vragen hebt over deze bijeenkomst horen we dat graag.

We kijken uit naar je komst!

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?