Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Zorgvuldige afweging bij vermoeden kindermishandeling

 • Arline Spierenburg
 • Nieuws
Zorgvuldige afweging bij vermoeden kindermishandeling

In Nederland wordt één op de twintig kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Toch duurt het vaak lang voordat zo’n situatie aan het licht komt en deze kinderen worden geholpen. Ouders & Onderwijs wil samen met een aantal andere landelijke organisaties dat kindermishandeling beter en eerder in beeld komt, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Zorgvuldigheid is daarbij wel heel belangrijk. De verbeterde meldcode kan daarbij helpen.

Meldcode en afwegingskader kindermishandeling

Bij een gezin zijn vaak verschillende professionals vanuit verschillende sectoren betrokken zoals de school, de kinderopvang, het wijkteam of een social werker. Ieder zien ze maar een deel van de situatie of zijn maar een beperkte tijd betrokken. Wanneer er zorgen over en signalen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling zijn, moet er snel en zorgvuldig gehandeld worden. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professionals hierbij. 

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals verplicht om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. Een meldcode helpt hen daarbij. Eén van de stappen is de afweging. Daarvoor is nu een afwegingskader met vijf vragen opgesteld. Op basis van dit afwegingskader beoordeelt een professional of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kinder­mishandeling.  

  Open gesprek met ouders

  Ouders & Onderwijs was betrokken bij de het opstellen van het actieplan en ziet het belang van signalering van kindermishandeling op scholen. Juist via het onderwijs komen (bijna) alle kinderen van Nederland in beeld. Daarbij is het van groot belang hoe onderwijspersoneel hierover met ouders in gesprek gaat. In de verbeterde meldcode zijn zorgvuldige stappen ingebouwd om bij een vermoeden kindermishandeling juist met ouders ook open in gesprek te gaan.

  Beweging tegen kindermishandeling

  De Beweging tegen kindermishandeling is een samenwerkingsverband van de ouderorganisaties Ouders & Onderwijs en BOinK, de onderwijsorganisaties PO-Raad, VO-raad en de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), en de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN).

  De beweging werkt aan:

  • Bewustwording creëren over wat onderwijspersoneel moet doen bij vermoedens van kindermishandeling.
  • Zorgen dat onderwijspersoneel hierin goed getraind wordt, daaronder valt ook een zorgvuldige benadering van de ouders.  

  Bekijk ook het actieplan van de Beweging tegen kindermishandeling.

  Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?