Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De kleuterperiode

Groep 0Groep 1Groep 21-oktobergrens1-januarigrens

De meeste kinderen starten op de basisschool zodra ze 4 jaar worden. Een mijlpaal voor kind en ouders. Welke regels gelden er? Wat gaat je kind leren? En hoe houdt de school de ontwikkeling van je kind in de gaten?

De eerste schooldag

Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. De school heeft elke maand minimaal een toelatingsmoment, dat is verplicht. Scholen zijn dus niet verplicht om vierjarigen een compleet onderwijsprogramma aan te bieden. Er kunnen dus elke maand nieuwe leerlingen in de klas bij komen. De meeste kinderen mogen eerst op school komen wennen.

Voor 6e verjaardag 5 uur thuis houden

Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk en dan mag u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur. Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. 

Inhoud van het kleuteronderwijs

Voor kleuters is het belangrijk om spelenderwijs te leren. Stap voor stap wordt de overgang naar het schoolse leren gemaakt. Er zijn een aantal regels voor het onderwijs aan kleuters, de Onderwijsinspectie ziet hierop toe:

  • Er is een breed aanbod. Van de poppenhoek tot beginnende geletterdheid.
  • Het kleuteronderwijs sluit aan op groep 3 en verder.
  • De inhoud van het onderwijs sluit aan op de ontwikkeling van kleuters.
  • In de schoolgids staat welke doelen de school wil behalen en hoe de school de ondersteuning van het jonge kind vormgeeft.

Kleutertoetsen

De kleutertoetsen zijn niet verplicht, maar worden op veel basisscholen gebruikt om de voortgang van kleuters te meten. Het kabinet heeft besloten om de kleutertoetsen af te schaffen omdat hier veel kritiek op is, ook vanuit leerkrachten. Het zou niet bij de ontwikkeling van kleuters passen om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier doet daar geen recht aan. Leraren kunnen de ontwikkeling van kleuters op verschillende andere manieren blijven volgen zoals met spelletjes, observaties en gesprekken. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. 

Naar groep 3

Wanneer mag je kind naar groep 3? De school kijkt daarvoor naar de ontwikkeling van je kind. Pakt je kind de lesstof makkelijk op? Dan kan hij misschien al na anderhalf jaar naar groep 3. Heeft je kind wat meer tijd nodig om te wennen op school? Dan zal hij vaak wat langer dan twee jaar kleuteren. Lees meer over de overstap naar groep 3.

    Meer informatie

    • Deel deze informatie
    • Goed artikel?