Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aanmelden middelbare school

BasisschooladviesToelatingsbeleidInschrijven

Uw kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft een advies welke school het beste bij uw kind pas. Medio november kunt u met uw kind open dagen van middelbare scholen bezoeken. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen.

Tips voor ouders

 • Vraag naar de aanmeldprocedure, want deze kan per school en regio verschillen;
 • Ga tijdig op zoek naar een school die bij u en uw kind past, aangezien sommige scholen wachtlijsten hebben;
 • Kijk op de website van uw gemeente. De regels en afspraken voor het aanmelden van nieuwe leerlingen verschillen per gemeente.

Het basisschooladvies

Al in maart kunt u uw kind aanmelden op de middelbare school. De middelbare school baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen. Als de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas heeft, kan de school wel zelf bepalen in welk van deze drie klassen zij de leerling plaatst. U mag uw kind ook aanmelden voor een schooltype aanmelden. De middelbare school beslist dan of ze uw kind toelaten. Voor praktijkonderwijs en leerwegondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Aangepast advies na de eindtoets

Is het advies na de eindtoets aangepast? Dan heeft de leerling recht op plaatsing op het aangepaste niveau. Het kan gebeuren dat de middelbare school de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is bij die schoolsoort. U kunt uw kind dan bij een andere school aanmelden.

Aanmelden

Meestal melden ouders hun kind aan bij de middelbare school. De aanmelding kan met toestemming van de ouders ook via de basisschool lopen. De middelbare school moet in ieder geval de volgende informatie ontvangen:

 • Achternaam, voornaam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Persoonsgebonden nummer
 • Het basisschooladvies

Meld uw kind altijd schriftelijk aan, zodat de aanmelding formeel is. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere scholen en uw voorkeur.

De procedure

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode met 4 weken worden verlengd. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht

Centrale inschrijfprocedure

In sommige steden wordt gebruik gemaakt van een centraal inschrijfproces om de leerlingen evenredig over de scholen te verdelen. De gemeente geeft u hierover meer informatie. 
Ouders hebben op basis van de wet het recht om hun kind op meerdere middelbare scholen tegelijkertijd aan te melden, ook al is er in de centrale aanmeldprocedure afgesproken dat ouders hun kind maar op 1 school mogen inschrijven. De staatssecretaris heeft scholen er met een een brief op gewezen dat dit tegen de wet is en dat ze uiterlijk volgend jaar de procedure moeten hebben aangepast aan de wet. Dan hebben ouders dus overal de mogelijkheid hebben om hun kind op meerdere (middelbare) scholen aan te melden.

Ouders die hun kind niet op meerdere middelbare scholen kunnen inschrijven hebben wel de mogelijkheid om hun kind op scholen buiten de gemeente en de centrale aanmeldingsprocedure aan te melden. Een andere optie is dat ouders contact met middelbare scholen opnemen en vragen of zij hun kind buiten de centrale selectie om kunnen aanmelden, aangezien ouders volgens de wet het recht hebben om hun kind op meerdere scholen aan te melden.
Wanneer ouders van mening zijn dat plaatsing op een specifieke school noodzakelijk is, staat het hen vrij om een verzoek hiervoor in te dienen bij de school van keuze. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, ondersteuning of een gezondheids- en/of thuissituatie een specifiek aanbod op een school noodzakelijk is voor hun kind. Het bestuur van de school is niet verplicht om hieraan mee te werken.

Wachtlijst

Het kan zijn dat de school al vol is als u uw kind aanmeldt. Sommige scholen hanteren dan een wachtlijst. Het beleid rondom de wachtlijst moet voor ouders duidelijk zijn, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Het is wel raadzaam om uw kind in de tussentijd in te schrijven op een andere middelbare school waar wel plek is.

 

  Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?