Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

CriteriaSchoolkeuzeTips

Ouders & Onderwijs gaat ervan uit dat ouders en leerlingen zelf het beste weten wat goed bij hen past en wil ouders graag informeren en begeleiden bij de schoolkeuze. Daarom hebben we een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaal je natuurlijk zelf wat je (het meest) laat meewegen in je keuze. Deze checklist kun je gebruiken bij het bepalen van jullie eigen criteria:

Karakter Kind

 • Karakter: Wat voor een type is je kind? En welke onderwijsmethode past daar bij?
 • Educatieve ontwikkeling: Waar heeft je kind de meeste baat bij in zijn/ haar ontwikkeling (denk aan: veiligheid, creativiteit, sfeer, duidelijke methode, structuur, begeleiding, meertalig onderwijs, zelfstandigheid, samenwerken, extra aanbod op school etc.)? 

Niveau Kind

 • Niveau: Welk onderwijsniveau heeft je kind? Wat adviseert de basisschool?
 • Begeleiding versus zelfstandigheid: Heeft je kind meer behoefte aan duidelijke structuur en begeleiding of aan zelfstandig leren en werken?

School methode en lessen

 • Onderwijsmethode: Sluit deze aan op je opvattingen over opvoeden en leren leren? 
 • Organisatie onderwijs: Hoe wordt het onderwijs georganiseerd? Klassen of groepen? Lessen per vak of meer integraal op thema/onderwerp? 
 • Brugklas: Hoe is de indeling in de brugklas? Is deze één schoolsoort of twee schoolsoorten (gemengde brugklas)? Is het 1 of zijn het 2 brugjaren?
 • Overgang: Hoe zit het met overgaan naar een andere klas en de op- of afstroom  naar een andere schoolsoort na de brugklas? 
 • Vakken: In welke vakken krijgen kinderen les? 
 • 21st Century: Geeft school ook les in de 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, ICT vaardigheden, media-wijsheid, probleem oplossen of creatief denken?
 • Leermiddelen: Maakt school gebruik van computers en iPads? Hoe worden deze ingezet?
 • Leerproblemen: Hoe gaat school om met kinderen met leer- of gedragsproblemen?
 • Extra aanbod: Biedt de school iets extra’s? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, creatieve vakken of het leren van een taal? Word er tweetalig les gegeven?

School overtuiging

 • Overtuiging of geloof: Sluit de school aan op je overtuigingen? Is de school gestoeld op een bepaald geloof of juist openbaar?
 • Sociale normen en waarden: Hoe gaat men met elkaar om op school? Is er een pestprotocol?

School in cijfers

 • Grootte: Is het een grote of juist een kleinere school?
 • Grootte van de groepen: Hoe groot zijn de groepen of klassen gemiddeld?
 • Score: Hoe scoort de school op de verschillende vakken (CSE) ?
 • Tijden: Wat zijn de schooltijden? Hoe lang duren de lessen?
 • Rooster: Hoe ziet een gemiddelde dag er uit op de middelbare school?
 • Huiswerk: Wat is de tijd die leerlingen gemiddeld aan hun huiswerk besteden? 

School demografie

 • Leeftijd leraren: Wat is de gemiddelde leeftijd van de juffen en meesters?
 • Verhouding leraren/ leraressen: Hoeveel mannen en vrouwen werken er?
 • Kinderen: Is het een gemengde, witte of zwarte school? Gaan er bekenden naar deze school?
 • Groei: Is de school aan het groeien of juist aan het krimpen?

School en ouders

 • Ouderbijdrage: Wat is de ouderbijdrage in geld? 
 • Rol van ouders: Op welke manier participeren ouders op school? Wat wordt er verwacht? Op welke manier kunnen ouders een rol spelen? 
 • Type ouders: Kan je als ouder aansluiting vinden bij de andere ouders van de kinderen die hier op school zitten?

School locatie en gebouw

 • Locatie: Is de school dichtbij of wat verder van huis? Is het op fietsafstand? Hoe veilig is de route?
 • Inrichting: Hoe is het gebouw ingericht? 
 • Licht: Hoe donker of hoe licht is het binnen?
 • Sfeer: Is het een modern gebouw of hangt er juist een ouderwetse sfeer?
 • Plein en sportvelden: Hoe is het plein ingericht, de sportvelden en gymzalen?
 • Hygiëne: Hoe schoon is het gebouw, de lokalen en de sanitaire voorzieningen?

School en omgeving

 • Pauze/ Aula: Hoe ziet de plek er uit waar kinderen pauze kunnen houden?
 • Eten en drinken: Wat kunnen leerlingen aan eten en drinken krijgen op school? Is het aanbod van de school gezond? Zijn er plekken in de buurt waar je kind eten en drinken kan halen?
 • Omgeving van school: Waar kan je kind naartoe in de pauze? Zijn er winkels, supermarkten of snackbars in de buurt?
 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?