Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Eindtoets

CitoSchooladviesGroep 8

Alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moeten een eindtoets maken. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. De eindtoets vindt jaarlijks in april of mei plaats. Dat is dus nadat het schooladvies is gegeven.

Keuze uit vijf eindtoetsen

Alle leerlingen in groep 8 zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om een eindtoets te maken. Naast de Centrale Eindtoets, die in opdracht van het College voor Toetsen en Examens door Cito wordt gemaakt, zijn er ook andere eindtoetsen. Scholen kunnen kiezen voor:

Elke school kiest voor één eindtoets. Als de school eenmaal gekozen heeft, maken alle leerlingen van de school dezelfde eindtoets. De medezeggenschapsraad praat mee bij de keuze voor één van de vijf eindtoetsen.

Aangepaste eindtoets

Bij de eindtoets zijn aanpassingen mogelijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie daarover vind je op de website van de toetsaanbieder. Aan de school kunt u vragen welke mogelijkheden er voor uw kind zijn. Vraag hier aan het begin van het schooljaar naar.

Op papier, digitaal of digitaal en adaptief

Alle vijf eindtoetsen hebben dezelfde functie: laten zien wat een leerling op het gebied van taal en rekenen aan het einde van de basisschool kan. Dat geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste past. Toch zijn er ook verschillen tussen de vijf eindtoetsen. Onder andere in de manier van afnemen:

  • op papier: leerlingen maken allemaal dezelfde eindtoets op papier;
  • digitaal: leerlingen maken allemaal dezelfde eindtoets op de computer;
  • digitaal en adaptief: leerlingen maken de eindtoets op de computer. Tijdens het maken, past de toets zich automatisch aan het individuele niveau van de leerling aan. Gaat het (erg) goed, dan krijgt een leerling moeilijkere vragen. Gaat het minder goed, dan worden de vragen makkelijker. Zo krijgt elke leerling een eindtoets op maat. 

Resultaat eindtoets

Als uw kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 1 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de middelbare school de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is bij die schoolsoort. U kunt uw kind dan bij een andere school aanmelden

Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast. Uw kind krijgt de kans om te bewijzen dat hij het schooladvies aankan. 

Uitzonderingen

Leerlingen die groep 8 overslaan en na groep 7 de basisschool verlaten, kunnen de eindtoets al in groep 7 maken. Als uw kind blijft zitten in groep 8 moet hij de eindtoets het volgend schooljaar opnieuw maken. 

Sommige leerlingen in het reguliere basisonderwijs hoeven geen eindtoets te maken, maar mogen dit wel:

  • Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75.
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Kijk in dit schema of uw kind onder de uitzonderingen valt.

Uitslag eindtoets

Wanneer komt de uitslag van de eindtoets? En wat kan je met de resultaten? Soms wordt het eerder gegeven schooladvies nog aangepast op basis van de uitslag. Dat kan alleen als de uitslag hoger is dan het schooladvies. In gesprek met ouders besluit de school dan om het advies wel of niet aan te passen. Een aangepast advies geeft recht op toelating op het hogere niveau op de middelbare school. Lees meer over de uitslag van de eindtoets.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?