Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schooladvies

BasisschooladviesGroep 8Brugklas

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past. De basisschool geeft dit schooladvies vóór 1 maart. Daarna maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.

Waarop baseert de basisschool het advies?

Bij het geven van het basisschooladvies kijkt de school naar hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in met name de laatste jaren van de basisschoolperiode. De meeste scholen kijken naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem, maar ook werkhouding en privé-omstandigheden kunnen van invloed zijn op het advies. De leerkrachten kennen uw kind goed en weten waar uw kind goed in is en welke dingen uw kind lastig vindt. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR).

Enkel- of dubbelvoudig advies

De basisschool kan een schooladvies voor één of twee schoolsoorten geven. Een enkelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo-kader of havo advies. Een dubbelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo-tl/havo of havo/vwo advies. De basisschool kiest welk advies het beste bij het kind past. Dit mag altijd een enkelvoudig of een dubbelvoudig advies zijn.

Plaatsing op de middelbare school

De middelbare school baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen. Als de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas heeft, kan de school wel zelf bepalen in welk van deze drie klassen zij de leerling plaatst.

Niet eens met schooladvies

Als u het niet eens bent met het advies, kunt u met de school in gesprek gaan en vragen waar dit advies op gebaseerd is en verzoeken om een aanpassing voor 1 maart. Wat is het beeld dat de school van uw kind heeft en komt dit overeen met het beeld dat u van uw kind hebt? U kunt echter niet eisen dat de school het schooladvies aanpast als u het er niet mee eens bent. U en uw kind kunnen dan op zoek gaan naar middelbare scholen met een brugklas met meerdere schooltypes. Hiermee wordt de uiteindelijke keuze voor een schooltype uitgesteld. Het advies kan na de eindtoets nog naar boven worden aangepast. Lees meer over wat u kunt doen als u het niet eens bent met het advies.

Aanmelden op ander schooltype

Wanneer u er met de basisschool echt niet uit komt en zij het advies niet aanpassen, hoeft u zich niet aan het schooladvies te houden. U mag uw kind dus ook op een ander type middelbaar onderwijs aanmelden dan de basisschool heeft geadviseerd. De middelbare school moet een leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Het is dan aan die school of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Het kan overigens zijn dat het in de centrale aanmeldprocedure niet mogelijk is om een leerlingen op een hoger schooltype aan te melden.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?