Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Wisselen van school voor voortgezet onderwijs

SchoolkeuzeVerhuizenOverstappen

Als ouder kunt u altijd een andere school uitkiezen voor uw kind, om welke reden dan ook. U heeft immers vrije schoolkeuze. 

Redenen

Er kunnen verschillende redenen zijn om van school te wisselen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school, een conflict of omdat uw kind niet meer naar die school wil. 

Aanmelding

Wanneer u van school wilt wisselen, kunt u het handigste contact opnemen met de nieuwe school van uw keuze. De aanmeldprocedure kan van school tot school verschillen. Het beste moment om van school te veranderen, is aan het einde van het schooljaar, maar dit is niet altijd wenselijk voor u en uw kind. En het is ook niet verplicht; kinderen kunnen ook gedurende het schooljaar wisselen.

Uitschrijving

Wanneer u wilt wisselen, is het aan u om een nieuwe school te zoeken die uw kind aan neemt. Als uw kind is aangenomen en u daarvan een bevestiging heeft ontvangen, schrijft u uw kind uit op de huidige school. U krijgt dan een bewijs van uitschrijving. Dit heeft u nodig voor inschrijving bij een nieuwe school. Het uitschrijvingsbewijs mag dan niet ouder zijn dan 6 maanden. De gemeente krijgt ook bericht van de uitschrijving. De nieuwe school stelt de oude school binnen 1 week op de hoogte van de inschrijving van uw kind, hierna wordt het onderwijskundig rapport door de oude school aan de nieuwe school overgedragen. 

Welk leerjaar?

De oude school is op basis van art. 31 van de Wet op het voortgezet onderwijs verplicht een leerling die de school verlaat zonder diploma, een verklaring te geven waarin in ieder geval wordt vermeld tot welk leerjaar de leerling onvoorwaardelijk was bevorderd.

In art. 9 het inrichtingsbelsuit WVO staat dat een leerling, komende van een gelijksoortige school, bij toelating wordt geplaatst in het leerjaar waarin de leerling op de oude school onderwijs had mogen volgen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?