Particuliere scholen

Particulier scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Soorten particulier onderwijs

Er zijn verschillende soorten particuliere scholen.

 • Zelfstandige exameninstellingen (B2-scholen).
  Deze scholen leiden leerlingen op voor een examen, en mogen tevens zelf examens afnemen en diploma’s uitgeven.
 • Particulier basis en voortgezet onderwijs (B3-scholen).
  Deze scholen hebben specifieke voorwaarden door de leerplichtambtenaar opgelegd; leerlingen die naar een B3-school gaan voldoen zodoende aan de leerplicht. De Onderwijsinspectie onderzoek of hieraan ook voldaan wordt.
 • Internationale of buitenlandse scholen (B4-scholen).
  Leerlingen op deze scholen hebben geen Nederlandse nationaliteit en het particulier onderwijs wordt speciaal op deze leerlingen gericht.
 • Particulier beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?