Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Profielscholen

Voortgezet onderwijsTweetalig onderwijsLoot-scholenCultuurprofiel school

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma (profiel) aanbieden, zoals voor topsporters, tweetalig onderwijs, cultuurprofielschole of technasia.

LOOT

De stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) is een samenwerkingsverband tussen 30 scholen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben een LOOT-licentie. Deze scholen kunnen leerlingen met een LOOT-status een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden. Hierdoor is het voor leerlingen met een LOOT-status mogelijk om onderwijs te combineren met hun topsport. 

Tweetalig Onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto) is er voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren. De meeste scholen bieden Engels aan als tweede taal, maar er zijn ook scholen die Duits aanbieden. In de onderbouw havo en vwo wordt minimaal 50 procent van de lessen in de andere taal aangeboden.  In het vmbo is dat minimaal 30 procent. In de bovenbouw van de tto-scholen wordt nog steeds veel aandacht aan de andere taal besteed, maar bereiden de leerlingen zich ook voor op het Nederlandse (en Nederlandstalige) eindexamen. Tweetalig onderwijs wordt zowel op het vmbo, de havo en het vwo aangeboden.

Cultuurprofielscholen

Cultuurprofielscholen zijn scholen waar het onderwijs over kunst en cultuur een vooraanstaande plaats inneemt. Dit betekent doorgaans dat kunst en cultuur prominent op het rooster staat, er meerdere kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel mogelijk afstemmen en
samenwerken met de andere vakken. Het curriculum wordt aangevuld met diverse culturele buitenschoolse activiteiten. Bij een cultuurprofielschool gaat het niet alleen om toptalenten. Ook leerlingen met interesse voor kunst en cultuur kunnen er terecht. Er zijn nu 40 cultuurprofielscholen. De Vereniging CultuurProfielScholen ondersteunt hen.

Technasium

Een technasium is een school voor havo, atheneum en/of gymnasium waar het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) wordt aangeboden als examenvak in een van de natuurprofielen. Het vak onderscheidt zich van andere betavakken doordat het opdoen van ervaring, het ontwikkelen van competenties, en het toepassen van kennis, in een levensechte context, centraal staan. Bij dit
vak ontwerpen de leerlingen een technisch product. Het gaat om actuele, betatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. De ‘opdrachtgever’ is meestal een bedrijf in de regio. Technasiumscholen zijn georganiseerd in regionale netwerken met ca. 5 VO-scholen rond een
universiteit of hogeschool. De Stichting Technasium draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking. Er zijn nu ca. 70 technasia, in 14 netwerken. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?