Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Vmbo

LeerwegenSectorenLeerwegondersteuningLWOO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit vier leerwegen. Leerlingen kunnen daarbinnen kiezen uit tien profielen. Het vmbo duurt 4 jaar.

Vier leerwegen

Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen:

 1. Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Sommige leerlingen kunnen ook naar het havo.
 2. Vmbo-gl, de gemengde leerweg; Deze leerweg is vergelijkbaar met de theoretische leerweg, maar in plaats van één van de theoretische vakken wordt een beroepsgericht vak gevolgd voor 4 uur per week. Met een diploma van de gemengde leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kunnen sommige leerlingen naar het havo.
 3. Vmbo-kbl, de kaderberoepsgerichte leerweg; Deze leerweg heeft meer praktijkvakken: 12 uur per week. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 en een mbo niveau 4 opleiding. Deze leerweg is vooral geschikt voor leerlingen die kennis in de praktijk willen opdoen.
 4. Vmbo-bbl, de basisberoepsgerichte leerweg; Deze leerweg heeft vooral praktijkvakken: 12 uur per week en biedt daarnaast een leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met een diploma kan een leerling naar een mbo niveau 2 opleiding.

De eerste twee jaar

In de onderbouw volgen alle leerlingen dezelfde vakken: Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Ook een tweede vreemde taal is verplicht, behalve op de basisberoepsgerichte leerweg. In Friesland wordt ook het vak Friese taal en cultuur gegeven. 

De bovenbouw: een profiel kiezen

Aan het eind van het tweede leerjaar kiest elke leerling binnen vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg een profiel. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn tien profielen:

 • Economie en ondernemen;
 • Horeca, bakkerij en recreatie;
 • Zorg en welzijn;
 • Groen;
 • Bouwen, wonen en interieur;
 • Produceren, installeren en energie;
 • Mobiliteit en transport;
 • Media, vormgeving en ICT;
 • Maritiem en techniek;
 • Dienstverlening en producten.

Vmbo-tl leerlingen kiezen voor één van vier profielen. Lees meer over de profielen en de profielkeuze.

De bovenbouw: vmbo-tl

In tegenstelling tot de andere vmbo leerwegen heeft de theoretische leerweg geen beroepsberichte vakken. Er worden alleen algemene vakken gegeven. Veel scholen nemen wel een praktijkgerichte activiteit op in het onderwijsprogramma, zodat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op het mbo.

Stage

Er is geen wettelijke verplichting om stage te lopen op het vmbo. Veel scholen nemen wel een verplichte stage op in het programma, om leerlingen kennis te laten maken met de praktijk. Dat mag, als het duidelijk omschreven staat en van tevoren duidelijk is. De meeste stages zijn in het derde of vierde jaar. Hoe zo'n stage eruit ziet is aan de school.

Leerwegondersteuning (lwoo)

Voor vmbo-leerlingen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Deze leerlingen krijgen extra hulp. Het regionale samenwerkingsverband is verantwoordelijk. Lees meer over leerwegondersteuning. Verwachten de school en u dat uw kind ook met leerwegondersteuning geen diploma kan halen? Dan is het praktijkonderwijs een optie.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?