Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

VavoRutte-regeling

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een vwo-diploma halen.

Gezakt voor examen

Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via de vavo halen. Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald. De vavo-opleidingen zijn ondergebracht bij mbo-instellingen of regionale opleidingscentra (roc's).

Leeftijdsgrens

In het volwassenonderwijs kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een vwo-diploma halen. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die zonder onderbreking voortgezet onderwijs heeft gevolgd. Ook leerlingen van 16 en 17 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden via het vavo hun middelbare school afronden. Bijvoorbeeld omdat een leerling is gezakt en niet het totale laatste jaar wil overdoen. Of omdat een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering voor de leerling beter is.

Rutte-regeling

Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16-jarigen en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo, volgens de zogenoemde ‘Rutte-regeling’. Dit gebeurt in overleg tussen school, ouders, leerling en vavo. Het zijn vaak leerlingen die moeite hebben met het onderwijs op een normale school. De overheid wil voorkomen dat deze leerlingen zonder diploma van school gaan. Het vavo biedt hen een alternatieve leerroute. Zij blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde. Voor meer informatie zie de brochure 'Nog meer ruimte voor samenwerking VO-BVE' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Septemberroute- of regeling

De septemberroute via de vavo kan een oplossing bieden voor die leerlingen die zijn gezakt voor een vmbo-tl, havo of vwo-diploma en die door het ophogen van hun combinatiecijfer alsnog kunnen slagen. Het profielwerkstuk en maatschappijleer zijn verplichte onderdelen van het combinatiecijfer. Welke onderdelen verder meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het combinatiecijfer kan dus worden opgehoogd door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. De leerling krijgt dus geen extra kans om een onderdeel van het centraal examen over te doen. Met deze route via de vavo kan een leerling toch op tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Bij de vavo's zelf kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan zijn verbonden.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?