Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Hulp aan thuiszitters

Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met leerlingen die thuis zitten. Ook ouders kunnen die instanties terecht voor hulp. 

Net zomin als er één oorzaak is voor het thuiszitten, is er één beproefd recept voor de aanpak ervan. Verschillende partijen houden zich bezig met het voorkomen van schooluitval en het terugleiden van kinderen die thuiszitten naar school. 

  • De school waar een leerling (eventueel) ingeschreven staat; deze heeft namelijk de zorgplicht.
  • Samenwerkingsverband: de belangrijkste verantwoordelijkheid voor ieder samenwerkingsverband is het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling. Het terugdringen van het aantal thuiszitters en voorkomen dat er kinderen thuis komen te zitten, vormt een belangrijke indicator voor passend onderwijs en dus van de samenwerkingsverbanden. 
  • Onderwijsconsulenten: de Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek.
  • Leerplichtambtenaar: de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de thuiszitter woont. Zij zien er op toe dat leerplichtige leerlingen naar school gaan en naar school kunnen.
  • De OnderwijsinspectieDe Onderwijsinspectie lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid. Ouders kunnen het contactformulier invullen en daarin hun situatie uitleggen. Het contactformulier gaat naar het toezichthoudend team en dient als signaal.
  • Kinderombudsman: Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag: een afspraak die 196 landen met elkaar hebben gemaakt over de rechten van kinderen. Het recht op goed onderwijs betekent dat een kind naar school moet kunnen gaan, en dat een kind goed les moet krijgen, op een manier die bij het kind past.
  • LANSbrekers: Het doel van de LANSbrekers is niet een nieuwe organisatie te stichten, maar de goede mentaliteit te bewerkstelligen om uitval in het onderwijs te voorkomen/tegen te gaan. LANSbrekers zijn leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent, leerkracht, schoolleider of ouder. Het is goed om in geval van contact te vragen naar de bekendheid met LANSbrekers. Als een beroepskracht aangeeft ook LANSbreker te zijn mag u een oplossingsgerichte, positieve aanpak verwachten die gericht is op samenwerking.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?