Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Wie komt ervoor in aanmerking? Hoe kun je het aanvragen? Wat zijn de kosten?

Wie komt in aanmerking?

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen naar de basisschool of het speciaal (voortgezet) onderwijs.
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan
  • door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de gestelde kilometergrens

Soorten leerlingenvervoer

Leerlingen die aangewezen zijn op scholen voor speciaal basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs moeten deze scholen ook daadwerkelijk kunnen bezoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider)
  • uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
  • ouders krijgen een vergoeding voor het zelf halen en brengen van het kind (bijvoorbeeld met de auto)

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt het leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor elk schooljaar doet u een nieuwe aanvraag. Op basis van de gemeentelijke verordening beslist de gemeente of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. U kunt bij uw gemeente de lokale verordening leerlingenvervoer inzien of opvragen, zodat u weet waar u recht op heeft.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening leerlingenvervoer gemaakt. De meeste gemeenten hebben deze verordening overgenomen. Met het bijbehorende 'Schema voorwaarden toekenning leerlingenvervoer' kunt u gemakkelijk nagaan of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Kosten voor ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft een kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van de ouders vragen.

Beoordeling aanvraag door gemeente

Een gemeente moet bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Daarnaast mag de gemeente bij het beoordelen van de aanvraag eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen.

Denkt u dat uw aanvraag onterecht is afgewezen? Dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente.

Kilometergrens

Gemeenten stellen een minimale afstand tussen woning en de school vast. Meestal is dit 6 kilometer. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer, dan kan er waarschijnlijk geen gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Vragen en klachten

Leerlingenvervoer gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn ouders het niet eens met een afwijzing van de aanvraag bij de gemeente. Soms gaat er bij de uitvoering van het vervoer van alles mis. Ouders met vragen kunnen contact opnemen met ons informatiepunt. Ieder(in) heeft daarnaast een thema over leerlingenvervoer opgebouwd en volgt dit onderwerp met speciale aandacht. Zij maakten ook de handreiking 'Goed leerlingenvervoer in uw gemeente'.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?