Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Het gaat niet goed met uw kind op school

StappenplanPassend onderwijsOndersteuningBegeleiding

Wanneer uw kind op school problemen ondervindt of het gaat niet goed met uw kind dan werkt school samen met u aan verbetering. Maar wat kunt u in deze situatie verwachten? Dat leggen wij u uit in een paar stappen. Zo weet u precies wat u kan en mag verwachten. Mocht u vragen hebben tijdens dit proces, dan kunt u altijd bij Ouders & Onderwijs terecht.​

Stap 1: met elkaar in gesprek

De leerkracht of u ziet dat het niet goed gaat met uw kind op school. Uw kind kan niet meekomen, is ongelukkig of de leerkracht vindt het lastig om uw kind te begeleiden. Leerkracht en ouders trekken bij elkaar aan de bel en gaan met elkaar in gesprek bijvoorkeur samen met het kind. Moeten we ons zorgen maken? Waar moeten we ons zorgen over maken? Waar denkt de school aan? Wat denkt u zelf van de situatie? Hoe denkt uw kind over de situatie? En welke stappen gaan jullie samen zetten?

Stap 2: informatie inwinnen

Na dit gesprek is het goed om informatie in te winnen. Wat zijn de stappen die school kan zetten, wat mag en kan de school doen? Wat kunt u van de school verwachten en vragen? U kunt dan zeker contact opnemen met ons informatiepunt. Maar ook op de website van de eigen school, of op de website van het samenwerkingsverband is informatie te vinden.

Stap 3: onderzoek naar het probleem

De onderzoeksfase begint. Wat is er nodig om de situatie duidelijk te krijgen? Het kan voorkomen dat een intern begeleider of zorgcoördinator van de school meekijkt naar uw kind. Het kan ook zijn dat daar een ander voor ingezet wordt. De inzet van mensen van buiten de school mag alleen in overleg met en na toestemming van de ouders.

Stap 4: een plan maken

De onderzoeksfase levert een plan op. Soms kan de school uw kind begeleiden binnen de school. Soms is extra hulp van buiten de school nodig. In overleg met de ouders en het kind wordt deze ondersteuning ingezet. Zoveel mogelijk op de school van het kind. Dit plan wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. Op sommige scholen heet zo'n plan anders: bijvoorbeeld een handelingsplan, groeidocument of een kindplan. 

Stap 5: evalueren van het plan

Het plan dat is uitgevoerd wordt geëvalueerd. Is het gelukt om met de aanpassingen het kind weer een goede plek te bieden binnen de school? Moet er misschien nog wat extra’s gebeuren? Ook bij deze stap overlegt de school met de ouders (en zo mogelijk met het kind) over de situatie. Wat heeft geholpen? Wat hielp niet? Wat passen we aan en proberen we nog eens? Met een aangepast plan wordt stap 4 nog eens gedaan.

Stap 6: een andere school

Stel dat het, ondanks alle plannen, de school niet lukt om een goede plek voor uw kind te organiseren. Dan kijkt school samen met de ouders naar een goed vervolg voor het kind. Het kan zijn dat een andere reguliere school in de buurt wel de goede ondersteuning kan bieden. Het kan zijn dat het kind overstapt naar het speciaal onderwijs. De school waar uw kind ingeschreven staat heeft de plicht te zorgen voor een goede plek: de zorgplicht.

Actief betrokken ouders bereiken het meest

Het beste resultaat wordt bereikt door die kinderen waarvan de ouders actief betrokken zijn bij de school. Hoe beter het overleg tussen ouders en school en hoe beter ouders zichzelf informeren hoe beter uiteindelijk de oplossing. Helaas biedt dit geen garantie op een succesvolle samenwerking. Het kan zijn dat u het niet eens bent met school. Komt u er met school niet uit dan zijn er andere mogelijkheden zoals een klacht indienen of naar de geschillencommissie gaan. Lees hier meer over. Bij alle stappen die hier beschreven staan, is altijd overleg mogelijk met Ouders & Onderwijs.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?