Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Samenwerkingsverband passend onderwijs

ArrangementToelaatbaarheidsverklaringOndersteuning

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doen zij om te zorgen dat er voor alle kinderen een passende plek op een school is?

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Elke regio in Nederland heeft twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs: één voor basisonderwijs en één voor voortgezet onderwijs. Alle scholen zijn verplicht aangesloten, behalve cluster 1 en 2 scholen. In het basisonderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo en vwo, het praktijkonderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Samen moeten ze ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek op school krijgen. 

Ondersteuning en overplaatsing

Het samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van extra hulp op school. Ook als uw kind de overstap naar het speciaal onderwijs gaat maken krijgt u te maken met het samenwerkingsverband. De school waar uw kind staat ingeschreven doet hiervoor een aanvraag. Het samenwerkingsverband beslist dan op basis van het ondersteuningsplan hoe zij uw kind het beste kunnen helpen.

Expertise delen

Omdat alle scholen samen in één samenwerkingsverband zitten, kan expertise optimaal gebruikt worden. Scholen weten van elkaar wat hun aanbod, kennis en ervaring is. Daar kunnen zij gebruik van maken om een leerling op hun eigen school te helpen. Persoonlijke gegevens mogen in de meeste gevallen alleen gedeeld worden met toestemming van de ouders.

Het samenwerkingsverband en ouders

U kunt contact opnemen met het samenwerkingsverband als u vragen heeft over extra ondersteuning voor uw kind, of wanneer u problemen ervaart bij het vinden van een geschikte plek. Het samenwerkingsverband is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt rondom passend onderwijs. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval en kunt u dichte deur treffen bij het samenwerkingsverband. Neem in dat geval contact op met ons informatiepunt of kijk welke stappen u verder kunt ondernemen. 

Ondersteuningsplan

Het geld voor passend onderwijs in de regio gaat naar het samenwerkingsverband. De scholen maken samen afspraken over de begeleiding en ondersteuning in de regio. Deze afspraken leggen ze vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat in ieder geval:

  • Welke begeleiding en ondersteuning alle scholen in de regio minimaal bieden: de basisondersteuning.
  • De procedure en criteria voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.
  • De procedure en het beleid voor leerlingen die van speciaal (basis)onderwijs terugstromen naar regulier onderwijs.
  • De verdeling, besteding en toewijzing van de financiële middelen voor ondersteuning.
  • Hoe een samenhangend aanbod voor alle leerlingen is georganiseerd.
  • De resultaten van het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
  • De manier waarop ouders geïnformeerd worden.

U vindt het ondersteuningsplan meestal op de website van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad

Ouders hebben ook een formele rol bij het samenwerkingsverband. In de ondersteuningsplanraad (OPR) praten ouders mee over de invulling van het ondersteuningsplan. Zij hebben instemmingsrecht over de inhoud van het plan.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?