Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolondersteuningsprofiel

Ondersteuning op schoolSchoolplan voor ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. U vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Informatie in de schoolgids

In de schoolgids staat informatie over het schoolondersteuningsprofiel van uw school. Dat is verplicht. Het schoolondersteuningsprofiel van uw school vindt u meestal via de schoolwebsite of in het schoolplan. Als u er om vraagt moet de school het u verstrekken.

Leesbaarheid

In de praktijk zijn schoolondersteuningsprofielen vaak lastig te lezen, zijn ze onvoldoende concreet of niet actueel. Voor ouders kan de informatie ingewikkeld zijn. Ga daarom vooral met school in gesprek en laat u goed informeren over de mogelijkheden. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons informatiepunt op.

Regelmatig bijwerken

Een schoolondersteuningsprofiel is maximaal vier jaar geldig. Binnen die vier jaar moet de inhoud opnieuw bekeken en zo nodig aangepast worden. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?