Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Zorgplicht

AanmeldenOverplaatsenSchoolondersteuningsprofielSamenwerkingsverband

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.

Extra ondersteuning nodig

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Deze geldt dus alleen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het maakt niet uit of de leerling nieuw is op school of al op school zit. Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling. Hierbij geldt dat:

  • De school altijd moet onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning kan bieden.
  • Als dit niet lukt mogen zij de leerling pas uitschrijven nadat er een andere passende plek is gevonden. De school moet deze plek voor het kind zoeken. 

Aanmelding kind met ondersteuningsbehoefte

Als u bij aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de school. Nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld, gaat de zorgplicht in. De school onderzoekt dan of zij de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij de ondersteuning aan uw kind kunnen bieden en uw kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school kan ook tot de conclusie komen dat het de extra ondersteuning niet kan bieden. In dat geval zoekt de school, in overleg met ouders en kind, een andere school die wel een passende plek voor de leerling biedt. 

Als u uw kind op meerdere scholen aanmeldt, geef dit dan aan bij de scholen. De school van de eerste voorkeur krijgt dan de zorgplicht.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:

  • Als de school waar het kind is aangemeld vol is. Dat moet dan wel voor alle leerlingen gelden. Scholen mogen bijvoorbeeld niet een aanmelding weigeren omdat ze teveel kinderen met een beperking binnen de school of klas hebben. 
  • Indien de ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.
  • Wanneer leerlingen bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen. Voor de bestrijding van achterstanden zijn middelen beschikbaar bij de scholen en de gemeenten.
  • Bij aanmelding tot een instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. 
  • Bij inschrijving op een ander niveau dan de oude school adviseert.

Als het niet gaat zoals het moet

Het komt helaas nog voor dat scholen de zorgplicht niet nakomen. Of dat het overleg met ouders niet goed verloopt. Gebeurt dit bij u? Lees dan wat u daartegen kunt doen.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?