Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De school doet onderzoek

SchoolondersteuningsplanZorgbudget

Als u zich zorgen maakt over uw kind op school, dan kunt u dat het beste met de leerkracht of de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken. De school bezit voldoende expertise om uw kind te begeleiden wanneer het wat moeilijker gaat, door bijvoorbeeld extra aandacht te geven.

Schoolondersteuningsplan
Wat uw school daarin voor u kan betekenen staat opgenomen in het schoolondersteuningsplan en in de schoolgids. Wanneer deze begeleiding niet tot een oplossing leidt kan de school, met uw toestemming, de hulp van een schoolbegeleidingsdienst of onderwijsadviesdienst inroepen.

Onderzoek
Onderzoek kan inzicht bieden in de onderliggende oorzaken van de problemen en biedt aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. Een onderzoek kan didactisch (naar schoolse kennis en vaardigheden) of psychologisch zijn (naar intelligentie en persoonlijkheid). Uit het onderzoek blijkt of een kind voldoet aan criteria om een diagnose te krijgen. Informeer vooraf wel bij de school wat deze met de onderzoeksgegevens doet.

Zorgbudget
De school beschikt over een zorgbudget dat kan worden ingezet voor onderzoek en extra zorg in de klas. Het kan echter voorkomen dat dit budget niet toereikend is voor alle hulpvragen. U kunt dan de kosten geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening nemen, of bij de eigen zorgverzekering informeren of deze kosten worden vergoed indien u hiervoor een verwijsbrief van de huisarts of de jeugd-/schoolarts heeft. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?