Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Hoogbegaafdheid

IntelligentieIQHoog intelligentOnderpresteren

Ook hoogbegaafde kinderen hebben extra aandacht nodig. Soms hebben leerlingen extra uitdaging nodig, maar deze leerlingen lopen ook het risico op onderpresteren. Het is dus belangrijk om goed in de gaten te houden welke ondersteuning bij een leerling past.

Wat is hoogbegaafdheid?

Deskundigen spreken pas van hoogbegaafdheid als er sprake is van drie eigenschappen:

  • een hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
  • een grote mate van creatief denkvermogen
  • een sterk ontwikkelde prestatiebehoefte

Wanneer een kind alleen een hoge intelligentie heeft, wordt gesproken van hoogintelligent.

Onderpresteren

Een hoog IQ betekent niet perse dat uw kind goede cijfers haalt. Sommige hoogbegaafde kinderen ontwikkelen geen goede leerstrategieën, omdat ze de lesstof moeiteloos begrijpen. Bij meer uitdaging krijgen deze kinderen daarom soms leerproblemen. Dit wordt onderpresteren genoemd en komt regelmatig voor bij hoogbegaafde leerlingen.

Ondersteuning op school

Ondersteuning (of uitdaging) voor hoogbegaafde leerlingen valt onder de basisondersteuning die de school biedt. Hoe die basisondersteuning eruit ziet is afhankelijk van de afspraken binnen het samenwerkingsverband in de regio. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school biedt aan hoogbegaafde kinderen. Veel scholen hebben een apart programma waarbij kinderen extra stof aangeboden krijgen of bestaande klassen versneld afwerken. Sommige scholen hebben plusklassen waar meerdere hoogbegaafde kinderen samenkomen.

Ouderbijdrage en hoogbegaafdenonderwijs

Ouders hoeven niet te betalen voor de ondersteuning die een school biedt aan hoogbegaafde leerlingen. Ook als de basisondersteuning onvoldoende blijkt hoeven ouders niet te betalen. Er is in dat geval extra aanbod beschikbaar binnen het samenwerkingsverband. Een bijdrage is dus altijd vrijwillig.

Vermoeden van hoogbegaafdheid

Als u, of de leerkracht, het vermoeden heeft dat uw kind hoogbegaafd is, kunt u hierover in gesprek gaan met de intern begeleider op school. Deze kan u helpen de juiste instantie te vinden waar u uw kind kunt laten testen. Mocht uw vermoeden niet door school worden gedeeld, kunt u hiermee altijd aankloppen bij de huisarts of de schoolarts.

Vraag hulp

Heeft u een vermoeden van hoogbegaafdheid? En loopt het gesprek met school niet makkelijk? Of wilt u zich juist vooraf goed voorbereiden? Neem dan contact op met ons informatiepunt. Bekijk hieronder wat Mieke aan ons heeft gehad:

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?