Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Leer en gedragsproblemen

GedragsstoornisAdhdAutisme spectrum stoornis

Een kind heeft een leerprobleem als het moeilijk mee kan komen op school. Dit kan het gevolg zijn van externe factoren, zoals gebrekkig onderwijs, de thuissituatie of veel ziekteverzuim, maar kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een laaggemiddelde intelligentie, slecht gehoor of faalangst. Een kind heeft een gedragsprobleem als hij ongewenst gedrag vertoont dat vooral voor zijn omgeving storend is. Voorbeelden hiervan zijn driftbuien, hyperactiviteit, niet goed kunnen concentreren, niet kunnen samenwerken, ruzie maken, stelen en spijbelen.

Leerstoornis

Wanneer er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is, en er sprake is van uitval op een specifiek gebied kan gesproken worden van een leerstoornis. Het basisprobleem ligt er hierbij in de onmogelijkheid om bepaalde handelingen te automatiseren. Een stoornis kan slechts worden vastgesteld na gedegen onderzoek en een diagnose door een bevoegde professional. De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

  • Dyslexie: deze kinderen hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. 
  • Dyscalculie: deze kinderen hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van rekenvaardigheden en wiskundekennis. 

Gedragsstoornis

Er wordt van een stoornis gesproken als de problemen van een dusdanige aard zijn dat het dagelijks functioneren erdoor wordt beperkt. Een stoornis heeft een genetische basis, waarvan de effecten door de omgeving en opvoeding kunnen worden beperkt. Een stoornis kan slechts worden vastgesteld na gedegen onderzoek en een diagnose door een bevoegde professional. De meest voorkomende gedragsstoornissen zijn:

  • ADHD: deze kinderen hebben moeite met aandacht, concentratie en planning en zijn hyperactief en impulsief.
  • Autisme spectrum stoornis: deze kinderen hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag. De stoornissen PDD NOS en Asperger zijn hier voorbeelden van. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?