Financiën

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid bekostigd. Daarnaast gaan er ook andere geldstromen richting de school. Bijvoorbeeld voor kinderen met een te verwachten leerachterstand vanuit de zogenaamde gewichtenregeling. Ook krijgen veel scholen extra middelen via de vrijwillige ouderbijdrage. Sommige scholen hebben door sponsoring extra geld te besteden.