Continurooster

  • Medezeggenschapsraad
  • Ouderraadpleging

Bij een continurooster is de middagpauze bekort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

Invoering en rol medezeggenschapsraad
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het al of niet invoeren van een continurooster. Voordat de oudergeleding hierover stemt moet er een raadpleging onder de ouders worden gehouden. Verstandig is het om van te voren te bespreken bij welke stemmenverhouding het continurooster wel of niet ingevoerd wordt en dit kenbaar te maken aan de ouders

Organisatie en toezicht
Voor de organisatie van het toezicht tijdens de lunchpauze zijn verschillende oplossingen mogelijk. Toezicht door leerkrachten, toezicht door ouders, een combinatie van leerkrachten en ouders of toezicht door externen. Bij het toezicht door leerkrachten moet er rekening mee worden gehouden dat leerkrachten recht hebben op een half uur pauze tussen 10:00 en 14:00 als zij 5,5 uur werken op een dag.

Bijdrage ouders niet verplicht
Bij een continurooster mag geen verplichte financiële bijdrage voor de kosten die verband houden met het toezicht geheven worden. De school voert het continurooster in waardoor de leerlingen op school hun boterhammen opeten. Eventuele kosten voor het toezicht komen voor rekening van de school.

Zie voor meer informatie ook

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?