Klachten

Ouders kunnen een probleem hebben met, of een klacht over, de gang van zaken op de school van hun kind. Hiervoor kunnen ouders via verschillende kanalen bij de school terecht, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad, een vertrouwenspersoon of een docent. Mocht men via deze weg niet tot een oplossing komen, dan kunnen zij de klachtenprocedure van de school ingaan.