Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Centraal examen

EindexamenDigitaal examenSchriftelijk examenCSE

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Het schoolexamen is dan al afgesloten met een ondertekende cijferlijst. Het diploma geeft toegang tot vervolgonderwijs. Leerlingen die praktijkonderwijs afronden krijgen een schooldiploma praktijkonderwijs. 

Drie tijdvakken

In het eerste tijdvak worden normaal gesproken alle examens gemaakt. Dit tijdvak loopt voor vmbo, havo en vwo gelijk en vindt plaats in mei. Het tweede tijdvak is voor de herkansingen gereserveerd en is in juni. Leerlingen die door bijzondere omstandigheden niet in het eerste tijdvak examen konden doen, mogen dit in het tweede tijdvak doen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling gebruik maken van het derde tijdvak in augustus. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Ze zijn dus niet op de eigen school.

Bijzondere situaties

In sommige gevallen kan de school afwijken van de standaard afname. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dyslexie, een zware handicap of bij ziekte. Er kan extra tijd worden toegekend, een leerling kan apart worden geplaatst, examens kunnen in het tweede en derde tijdvak worden afgenomen of een leerling kan gespreid examen doen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Digitale of schriftelijke examens

Op het vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo worden de centrale examens schriftelijk afgenomen. Op het vmbo-b en het vmbo-k worden de centrale examens op de meeste scholen digitaal afgenomen. De school bepaalt op welke manier het examen wordt afgenomen. Elk jaar worden er meer examens op het vmbo-b en vmbo-k digitaal afgenomen, totdat dit uiteindelijk voor alle examens geldt. 

Geslaagd of gezakt

Voor elk schooltype zijn eisen opgesteld om te kunnen slagen voor het eindexamen. Het behaalde diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding. Niet iedereen haalt het examen. Ook dan zijn er nog voldoende mogelijkheden om een diploma te halen. Lees hier alles over de eisen om te slagen en over herkansen en zakken. Ouders en leerlingen horen van de school of ze geslaagd of gezakt zijn.

Diploma uitreiking

Als een leerling slaagt krijgt hij of zij een diploma. De schooldirecteur is de persoon die de diploma’s uitreikt. Samen met de secretaris van de examencommissie ondertekent hij of zij de diploma’s en de cijferlijsten. Op de meeste scholen is het zo dat de diploma’s uitgereikt worden op een officiële diploma-uitreiking. 

Melden bij LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) opent elk jaar een klachtenlijn voor leerlingen met klachten over het centraal eindexamen.

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?