Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Doorstromen en aanvullende eisen

overstapdoorstroomtoelatingscode

De meeste leerlingen beginnen na het behalen van een diploma met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of universiteit. Leerlingen kunnen na het behalen van het diploma ook nog doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of van havo naar vwo. 

Aanvullende eisen toelating

Scholen hanteren vaak aanvullende eisen voor leerlingen die na het eindexamen doorstromen. Dit is niet verplicht, want de school mag hier zelf regels voor vaststellen. De regels zijn vergelijkbaar met de regels die gelden voor overgaan en zittenblijven. Veel voorkomende eisen zijn een hoog gemiddeld eindcijfer en een motivatiebrief.

Toelatingscode overstap vmbo naar havo

In de praktijk hanteerden scholen soms strenge toelatingseisen, bijvoorbeeld een hoog gemiddeld eindcijfer op het diploma. Enkele jaren geleden hebben havo- en vmbo-scholen landelijke afspraken gemaakt over toelatingscriteria, toelatingsbeleid en regionale samenwerking bij de begeleiding van leerlingen die willen doorstromen. Deze afspraken werden vastgelegd in de 'Toelatingscode overstap vmbo naar havo', die gold tussen 2012 en 2016. In deze code is onder andere afgesproken dat havo-scholen een maximale cijfereis van gemiddeld 6,8 mogen stellen bij de doorstroom van gediplomeerde vmbo-gl/tl-leerlingen. Voor de overstap havo naar vwo zijn geen landelijke regels.

Klacht over doorstroom

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) behandelt regelmatig klachten over bevordering, doubleren of doorstromen. Ouders kunnen ook bij de LKC terecht.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?