Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Geslaagd

EindexamenCijferlijstEisen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het eindexamen. Een leerling moet aan verschillende eisen doen om voor het examen te slagen. Het diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding.

Geslaagd

Om te slagen voor het eindexamen moet het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen is tenminste een voldoende zijn. Dat is onafgerond een 5,5. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt hoeft niet aan deze eis te voldoen. Daarnaast moet een leerling ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger; of
  • Eén eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of hoger; of
  • Eén eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger; of
  • Op het vmbo: Voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.
  • Op havo en vwo: Voor twee vakken de eindcijfers 4 en 5 of 5 en 5, als het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of hoger is.

De regels omtrent slagen, zakken en herkansen van de centrale examens zijn landelijk vastgesteld in het Eindexamenbesluit VO

Aanvullende eisen vmbo

Een leerling moet lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en het sectorwerkstuk (in de gemengde en theoretische leerweg) voldoende of goed afronden. De rekentoets moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de slaag-/zakregeling. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt moet het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluiten.

Aanvullende eisen havo en vwo

Het combinatiecijfer telt mee als eindcijfer. Lichamelijke opvoeding, CKV/KCV moeten daarnaast voldoende of goed zijn afgerond. Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag maar één 5 op de cijferlijst staan. Tot slot moeten alle leerlingen de rekentoets maken.

Brochure 'Wanneer ben ik geslaagd'

Elk jaar brengen het LAKS en het ministerie van OCW de brochure 'Wanneer ben ik geslaagd' uit voor het vmbo en voor havo en vwo. Hierin staan de precieze eisen uitgebreid omschreven. Meer informatie over het eindexamen is te vinden op www.mijneindexamen.nl en www.examenblad.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?