Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Herkansen

EindexamenCijferlijstVervolg

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald. De regels omtrent slagen, zakken en herkansen van de centrale examens zijn landelijk vastgesteld in het Eindexamenbesluit VO.

Herkansen

Leerlingen hebben recht op één herkansing. Het hoogst behaalde cijfer telt voor de uiteindelijke cijferlijst. De herkansing vindt plaats in het tweede tijdvak. In het uiterste geval kan worden uitgeweken naar het derde tijdvak.

Examen 2018: Voor vmbo-b en vmbo-k beginnen de herkansingen op 6 juni, voor vmbo-gl op 13 juni en voor vmbo-tl, havo en vwo op 18 juni. Het tweede tijdvak eindigt op 21 juni. 

Praktijkvakken vmbo

Leerlingen op het vmbo-bb en vmbo-kb mogen naast de schriftelijke herkansing ook voor één vak het praktijkexamen herkansen. Deze leerlingen hebben dus twee herkansingsmogelijkheden. De school bepaalt welk vak herkanst kan worden.

Welk vak

In de meeste gevallen zal de school een advies geven over welk vak uw kind het beste kan herkansen. U kunt in sommige gevallen ook met uw kind overleggen. Het is dan verstandig om te kiezen voor een vak waarop uw kind onder verwachting heeft gepresteerd. De kans is dan groter dat uw kind in de herkansing een hoger cijfer haalt.

Afwezig met geldige reden

Als leerlingen met een geldige reden afwezig zijn bij hun examen, dan kan de school een inhaalmoment aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Als dit toegekend wordt, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk in het tweede tijdvak zijn. Als het nodig is dan kan de herkansing ook nog plaatsvinden in het derde tijdvak. Is uw kind met een geldige reden afwezig geweest bij zijn herexamen? Ook dan kan de school een inhaalmoment aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Als dit toegekend wordt, dan zal dit in het derde tijdvak zijn (augustus).

Hoger cijfer

Is uw kind geslaagd, maar wil hij een hoger cijfer halen? Dan mag uw kind ook herkansen. Maakt uw kind de herkansing slechter dan het eerder gemaakte examen? Niks aan de hand: het hoogste cijfer telt in dat geval. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?