Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Herkansen

EindexamenCijferlijstVervolgTweede tijdvak

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald. De school geeft in de meeste gevallen een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen.

Eén herkansing

Alle leerlingen hebben recht op één herkansing. Voor het schooljaar 2018/2019 worden de herkansingen op de volgende data afgenomen:

  • Papieren examens en staatsexamens: 17 t/m 20 juni.
  • Herkansing digitale examens: 12 t/m 20 juni. Data van digitale herexamens kunnen per school verschillen. De school plant deze data zelf in.

Het volledige rooster per schoolsoort en per vak vind je hier. De uitslag van leerlingen die een herkansing of vakken in het tweede tijdvak hebben gemaakt volgt op 28 juni.

Bijna alle leerlingen maken in bovenstaande periodes hun herexamen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling gebruik maken van het derde tijdvak in augustus. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Extra herkansing praktijkvakken vmbo

Leerlingen op het vmbo-bb en vmbo-kb mogen naast de schriftelijke herkansing ook voor één vak het praktijkexamen herkansen. Deze leerlingen hebben dus twee herkansingsmogelijkheden. De school bepaalt welk vak herkanst kan worden.

Welk vak

In de meeste gevallen zal de school een advies geven over welk vak je kind het beste kan herkansen. Soms zijn er meerdere mogelijkheden om toch nog het diploma te halen. Het is dan verstandig om te kiezen voor een vak waarop je kind onder verwachting heeft gepresteerd. De kans is dan groter dat je kind in de herkansing een hoger cijfer haalt.

Cijfer ophogen

Is je kind geslaagd, maar wil hij een hoger cijfer halen? Dan mag je kind ook herkansen. Maakt je kind de herkansing slechter dan het eerder gemaakte examen? Niks aan de hand: het hoogste cijfer telt in dat geval. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?