Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inzage en correctie examens

Het is heel belangrijk dat de gezakte kandidaat de gemaakte examens na kijkt.​ Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien.

Gemaakt werk inzien

Inzage in het gemaakte examenwerk is belangrijk omdat de kandidaat daarmee van de gemaakte fouten kan leren en zich zo kan voorbereiden op een eventueel herexamen. Het komt echter ook voor dat er een nakijkfout of een vergissing bij het optellen van de scorepunten is gemaakt (zoals bij deze kandidaat die alsnog haar diploma haalde). Leerlingen hebben een recht op inzage en de school moet het gemaakte werk een half jaar bewaren zo staat in het Eindexamenbesluit VO

Niet eens met correctievoorschrift

In principe geldt dat als de uitslag eenmaal is vastgesteld, deze niet meer herroepen kan worden. De toekenning van scorepunten is de verantwoordelijkheid van de eerste en de tweede corrector. Zij dienen daarbij het correctievoorschrift te volgen. Samen stellen zij de score vast, ook bij open vragen. Wanneer een leerling meent dat het antwoord in het correctievoorschrift fout is, raden wij aan om dit eerste met desbetreffende docent te bespreken. Wanneer deze de kandidaat niet kan overtuigen van de juistheid van de toegekende score, kan hij de mening van de kandidaat voorleggen aan het Examenloket. De docent is overigens niet verplicht om de mening van de kandidaat voor te leggen aan het Examenloket. Wanneer dit verzoek wordt geweigerd kan de kandidaat naar de klachtencommissie van de school stappen. In de schoolgids moet een klachtenprocedure zijn opgenomen. 

Derde corrector

In het Examenbesluit VO is in art. 42 geregeld dat wanneer de eerste en tweede corrector het niet met elkaar eens worden over de beoordeling de school twee nieuwe correctoren kunnen aanstellen. Deze correctoren beoordelen het hele werk opnieuw. Deze beoordeling is definitief, ongeacht of het uiteindelijke cijfer hoger of lager uitpakt. Leerlingen of ouders kunnen dus niet zelf een derde corrector aanvragen die het examenwerk opnieuw beoordeelt.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?