Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Klachten, problemen en onvoorziene situaties

EindexamenExamenTe laatZiek

Soms gebeurt er iets tijdens de examens dat niet vooraf gepland was. Je kind komt te laat, is ziek, krijgt niet de toegezegde extra tijd of wordt tijdens het examen ergens door afgeleid. In het ergste geval kan een examen ongeldig worden verklaard door de Onderwijsinspectie. Voor leerlingen en ouders zijn dit hele vervelende situaties. De school zal in de meeste gevallen met een passende oplossing komen.

Fout in het examen

Zat er een fout in het examen? Was een vraag onduidelijk? Of stonden er Franse woorden in het examen Nederlands? Dan kan je kind daar melding van maken bij het LAKS. Zij geven de meldingen door aan degene die de examens maken. Die bekijken of de fout gevolgen heeft voor de normering van het examen. Doorgeven van fouten kan dus helpen om het cijfer eerlijker te maken.

Te laat

De bus kwam niet opdagen en nu komt je kind te laat, wat nu? Tot een half uur na de start van het examen mag je kind nog aanschuiven. Is je kind meer dan een half uur te laat? Dan mag hij het examen niet meer maken. Breng in dat geval meteen de directeur op de hoogte. Hij oordeelt dan of je kind een geldige reden had om te laat te komen. Ook beslist hij over de vervolgstappen. Hiervan krijg je schriftelijk bericht.

Ziek of ernstige situatie

Is je kind ziek? Of is er iets anders gebeurd waardoor je kind geen examen kan doen? Bijvoorbeeld een epileptische aanval vlak voor het examen of het overlijden van een familielid? In die gevallen is het meestal aan te raden om je kind ziek te melden. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de directeur van de school. Let op: Hij oordeelt uiteindelijk of je kind een geldige reden heeft om het examen niet te maken. Ook beslist hij over de vervolgstappen. Hiervan krijg je schriftelijk bericht. Bedenk je dus goed of het een echt ernstige situatie is en of je kind op dat moment het examen écht niet kan maken.

Organisatorische problemen

Was er geluidsoverlast? Startte het examen door omstandigheden te laat? Of waren er andere problemen rondom de organisatie van het examen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de examensecretaris van de school. Laat je kind ook contact opnemen met de klachtenlijn van het LAKS. Zijn er grote fouten gemaakt? Dan kan dat zelfs tot gevolg hebben dat het examen ongeldig wordt verklaard en je kind het examen opnieuw mag/moet maken.

Ondersteuning of extra tijd niet gekregen

Het gebeurt ook wel eens dat je kind niet de toegekende ondersteuning of extra tijd kreeg. Dat is heel vervelend. Is dit jouw kind overkomen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de examensecretaris van de school. Laat je kind ook contact opnemen met de klachtenlijn van het LAKS. Zijn er grote fouten gemaakt? Dan kan dat zelfs tot gevolg hebben dat het examen ongeldig wordt verklaard en je kind het examen opnieuw mag/moet maken.

Strafmaatregel

Heeft je kind volgens de school iets tegen de regels in gedaan? Heeft hij hiervoor straf gekregen? Dan krijg je hiervan schriftelijk bericht. Ben je het er niet mee eens? Dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement vind je hierover informatie. Zij nemen binnen 5 dagen een beslissing. Laat je kind ook contact opnemen met het LAKS.

Fraude

Het komt wel eens voor dat er fraude geconstateerd wordt. In dat geval kan de Onderwijsinspectie besluiten examens ongeldig te verklaren. Als dat gebeurt moet je kind de examens opnieuw maken. De school informeert je in dat geval over de vervolgstappen.

Gevolgen voor examenperiode

Is één van bovenstaande situaties op jouw kind van toepassing? En moet hij één of meerdere examens inhalen? Dan kan dat in de meeste gevallen in het tweede tijdvak. Bij uitzondering kan ook worden uitgeweken naar het derde tijdvak in augustus.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?