Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Bewegingsonderwijs

Verplicht vak

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen. Dit mogen scholen zelf bepalen. Het verschilt daarom ook van school tot school hoeveel gymles leerlingen krijgen. 

Basisonderwijs

Bewegingsonderwijs is een kerndoel in het basisonderwijs. Basischolen moeten hier dus aandacht aan besteden. Hoe de lessen in het basisonderwijs worden ingevuld is dus aan de school zelf. De bekostiging van het bewegingsonderwijs loopt via het eigen budget van de scholen en scholen kiezen zelf waar de financiële prioriteiten liggen. 

Voortgezet onderwijs

Wat betreft lichamelijke opvoeding is er geen norm voor een absoluut aantal uren, maar is het aantal uren lichamelijke opvoeding dat voor 1 augustus 2005 door de school werd gegeven het uitgangspunt. In de notitie ‘Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?' is de beleidslijn uitgewerkt die de Onderwijsinspectie als uitgangspunt hanteert in hun toezicht. De beleidslijn is in afstemming met het ministerie van OCW opgesteld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de wens van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) om de uren voor het vak lichamelijke opvoeding te kwantificeren en te borgen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?