Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Profielkeuze vmbo

Profielvakken kiezenvmbombo

In het tweede jaar van vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg kiezen leerlingen een profiel. Er zijn tien verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk. De keuze voor een profiel heeft gevolgen voor de vervolgopleiding. Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Het gemeenschappelijk deel

Alle kinderen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en één kunstvak (beeldende vorming, muziek, dans of drama).

Vmbo-tl: profieldeel en vrije keuze

Leerlingen op het vmbo-tl kiezen voor één van vier profielen:

  • Techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde.
  • Zorg & Welzijn: biologie en een keuze uit: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer 2.
  • Economie: economie en een keuze uit: frans, duits of wiskunde.
  • Landbouw: wiskunde en een keuze uit: natuur- en scheikunde of biologie.

Daarnaast kiezen ze voor twee vakken in het vrije deel. DUO heeft een mooi overzicht gemaakt van de benodigde vakken voor het vmbo-tl.

Beroepsgerichte profielen

Leerlingen op het vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengd kunnen kiezen uit tien profielen, met bijbehorende profielvakken. Elk profiel bestaat uit twee verplichte algemene vakken en een beroepsgericht profielvak. Dit profielvak bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit praktijk. Leerlingen op het vmbo-basis en vmbo-kader volgen vier modules van het profielvak. Leerlingen op de gemengde leerweg volgen twee modules. De tien profielen zijn:

Beroepsgerichte keuzevakken

In aanvulling op het profiel kiest een kind op vmbo-basis of vmbo-kader ook vier beroepsgerichte keuzevakken. Een leerling op vmbo gemengde leerweg kiest er twee. Deze vakken sluiten aan op het profiel, maar kunnen ook bij een ander profiel horen. De school bepaalt zelf welke keuzevakken zij aanbiedt. De school is niet verplicht alle beroepsgerichte keuzevakken aan te bieden. Wel moet de school ervoor zorgen dat leerlingen ook echt iets te kiezen hebben. De keuze beperken tot 4 keuzevakken is dus niet voldoende. Op de website vernieuwingvmbo.nl staat meer informatie over alle vakken.

De keuze voor een profiel

Voor veel kinderen is het lastig om een keuze te maken uit de verschillende profielen. Er zijn een aantal dingen van belang bij de keuze:

  • Welke vakken vindt het kind leuk;
  • Voor welke vakken haalt een kind goede cijfers;
  • Welke vervolgopleiding wil het kind gaan doen, of welke richting wil het kind op;
  • Welke keuzevakken biedt de school aan naast het profiel.

De mentor kan helpen met de keuze voor een profiel. Ook een profielkeuzetest kan helpen.

Vervolgopleiding

De profielkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding. Voor een mbo opleiding wordt specifieke voorkennis verwacht. Een bepaald profiel of vak kan dan een vereiste zijn voor toelating tot de opleiding. Het is dus raadzaam om daar rekening mee te houden bij de profielkeuze. 

Filmpje over profielkeuze

In onderstaand filmpje wordt het nieuwe systeem rondom de vmbo-profielen helder en kort uitgelegd.

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?