Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Naar een ander schooltype overstappen

OpstromenAfstromenSchoolbeleidVerkeerd niveau

Leerlingen op de middelbare school kunnen op basis van hun cijfers en werkhouding soms overstappen naar een ander onderwijstype. Dit heet opstromen of afstromen. Het beleid van de school is hierbij leidend.

Schoolbeleid

Elke school beslist zelf over haar eigen overgangsnormen. Ook over op- en afstromen beslist de school zelf. Het beleid moet wel vooraf duidelijk zijn voor ouders. Meestal is informatie hierover te vinden in de schoolgids of op de website van de school. Anders kunt u deze opvragen bij de school.

Afstromen

Soms zijn de cijfers van een leerling te laag om het jaar over te mogen doen. Of een leerling is al een keer blijven zitten en mag volgens het schoolbeleid niet nog een keer blijven zitten. Dan is afstromen een optie. Bijvoorbeeld van vmbo-t naar vmbo-k of van vwo naar havo. De school omschrijft in het eigen beleid wanneer een leerling blijft zitten en wanneer hij moet afstromen. Vaak gelden een combinatie van cijfers en de beoordeling van docenten over de motivatie en werkhouding.

Opstromen

Het kan ook dat een leerling juist hele hoge cijfers haalt. In die gevallen is het vaak mogelijk dat een leerling opstroomt. Bijvoorbeeld van vmbo-k naar vmbo-t of van havo naar vwo. De voorwaarden voor opstromen staan in het beleid van de school omschreven. Vaak gelden een combinatie van cijfers en de beoordeling van docenten over de motivatie en werkhouding.

Overstappen tijdens het schooljaar

Veel scholen bekijken al in december welke leerlingen risico lopen om het jaar niet te halen. Met die leerlingen en ouders volgt dan meestal een gesprek. Soms bieden scholen de mogelijkheid om al tijdens het schooljaar over te stappen naar een ander niveau. De meeste scholen hebben hierover echter geen beleid, dus u kunt samen met uw kind ook beslissen om het jaar af te wachten. Ziet uw kind het zelf niet zitten of zijn de cijfers echt heel laag of hoog? Dan kan het zeker verstandig zijn om al tussentijds over te stappen. 

Andere school

Bij op- en afstroom kan het nodig zijn dat uw kind overstapt naar een nieuwe school. Niet alle scholen bieden immers alle schooltypen aan. De middelbare school legt in de meeste gevallen een overstap optie voor. U kunt ook zelf met uw kind op zoek gaan naar de meest geschikte school. Let op dat u dit tijdig doet, zodat de inschrijving op de nieuwe school voor de zomer geregeld is. Met een overgangsbewijs van 4 naar 5 havo of vwo is het ook mogelijk om direct naar het mbo te gaan.

Examenvakken bij overstap

Het komt voor dat leerlingen in de bovenbouw nog wisselen van schooltype. Vaak zijn er dan al toetsen gemaakt die meetellen voor het schoolexamen. Bij wisseling van niveau moeten deze cijfers worden omgerekend. Soms sluit de examenstof bovendien niet goed aan. Dan kan het zo zijn dat uw kind bepaalde toetsen in moet halen.

Opstromen na examen

Soms wil een leerling na het behalen van het examen niet naar het mbo of hbo, maar liever een extra diploma halen op de middelbare school. Op veel scholen is het mogelijk om door te stromen na het examen, mits de leerling aan de voorwaarden van de school voldoet.

Niet eens met beslissing

Het beleid wordt gevolgd, maar u bent het niet eens met het besluit van de school? Dan kunt u het gesprek aangaan om de school op andere gedachten te brengen. Een tussenoplossing kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind voorwaardelijk over gaat of opstroomt. Tot bijvoorbeeld de herfst- of kerstvakantie kijkt de school hoe het gaat in het volgende leerjaar. Gaat het niet goed? Dan gaat het kind alsnog naar een ander niveau. Voorwaardelijk overgaan is daarom een zowel een kans als een risico, want het is voor een kind natuurlijk heel vervelend als het tijdens het schooljaar van klas moet wisselen. Voorwaardelijk overgaan mag niet naar het examenjaar.

Gaat de beslissing van de school in tegen het eigen beleid? Dan kunt u de school daarop wijzen. Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur of de klachtenprocedure van de school volgen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?