Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Overgaan en zittenblijven

DoublerenVoorwaardelijk overgaanOvergangsnormen

De school heeft de leiding over onderwijskundige zaken en beslist daarom of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Het beleid van de school is daarbij leidend. Ouders horen van de school of en waarom hun kind overgaat of blijft zitten.

Eigen beleid

Scholen mogen eigen regels opstellen voor overgaan en zittenblijven. Er zijn dus geen landelijk vastgestelde regels. Tijdens een leerlingbespreking neemt het team gezamenlijk het besluit of een leerling overgaat of blijft zitten. Daarbij wordt zowel naar leerresultaten gekeken als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De volgende zaken spelen meestal een rol bij de beslissing: toetsscores, welbevinden, motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, concentratie, motoriek en soms persoonlijke omstandigheden.

De kleuterperiode

Ook voor overgaan en zittenblijven in de kleuterperiode stelt de school zelf beleid op. De basis voor dit beleid is de ontwikkeling van de leerling. Die doorloopt in acht schooljaren een ononderbroken ontwikkelingsproces. De voortgang van de leerling staat dus voorop bij de beslissing tot een langere of kortere kleuterperiode. Een beslissing tot overgaan of zittenblijven onderbouwt de school met onderwijskundige en/of sociaal-emotionele argumenten. Lees meer over de kleuterperiode.

Middelbare school

Ook op de middelbare school stelt de school zijn eigen regels op. De school maakt de overgangsnormen vooraf aan ouders en leerlingen bekend. Dit kan bijvoorbeeld door publicatie in de schoolgids, toesturen van een apart protocol of plaatsing op de website van de school. Op de overgangsvergadering bespreekt het docententeam alle leerlingen. Daar wordt ook de beslissing over overgaan en zittenblijven genomen. De school volgt hierbij de overgangsnormen.
Op middelbare scholen is het daarnaast soms mogelijk om deel te nemen aan een lente of zomerschool om de cijfers op te halen en toch over te gaan. Ouders kunnen ook een revisieverzoek indienen bij de middelbare school. Daarin staan argumenten die nog niet bij de school bekend waren, maar wel belangrijk zijn voor de beslissing. Tijdens de revisievergadering, een paar dagen na de overgangsvergadering, neemt de school opnieuw een beslissing over overgaan of zittenblijven.

Niet eens met de beslissing van school

Het beleid wordt gevolgd, maar u bent het niet eens met het besluit van de school? Dan kunt u het gesprek aangaan om de school op andere gedachten te brengen. Een tussenoplossing kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind voorwaardelijk over gaat. Tot bijvoorbeeld de herfst- of kerstvakantie kijkt de school hoe het gaat in het volgende leerjaar. Gaat het niet goed? Dan gaat het kind alsnog terug naar het vorige jaar. Voorwaardelijk overgaan is daarom een zowel een kans als een risico, want het is voor een kind natuurlijk heel vervelend als het wordt teruggeplaatst.

Gaat de beslissing van de school in tegen het eigen beleid? Dan kunt u de school daarop wijzen. Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur of de klachtenprocedure van de school volgen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?