Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aangepaste rekentoets

ER-toetsErnstige rekenproblemenHulpmiddelenAanpassingen

Leerlingen met ernstige rekenproblemen kunnen een aangepaste rekentoets maken, de ER-toets. De keuze voor deze toets kan gevolgen hebben voor de vervolgopleiding. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van andere hulpmiddelen bij het maken van de rekentoets.

De ER-toets

Leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER) of dyscalculie mogen de ER-toets te maken. Deze toets is niet makkelijker, maar wel beter te maken. De toets duurt 30 minuten langer en er zijn andere hulpmiddelen mogelijk. De ER-toets is er zowel op niveau 2F (2ER) als 3F (3ER).

Bij de ER-toets mogen leerlingen bij alle opgaven de standaard rekenkaart en een rekenmachine gebruiken. Dat kan de ingebouwde rekenmachine zijn, maar mag ook een eigen rekenmachine zijn. Een grafische rekenmachine mag niet worden gebruikt. Naast de standaard rekenkaart is er voor leerlingen die de ER-toets maken ook een aanvullende rekenkaart. Deze aanvulling is meer een opzoekhulp dan een rekenhulp en mag alleen bij de ER-toets gebruikt worden.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft uitgebreide informatie over de ER-toets en de te gebruiken rekenkaarten.

Gevolgen

Wanneer een leerling ervoor kiest de ER-toets te maken staat hiervan een aantekening op de cijferlijst van het diploma. Het maken van de ER-toets kan gevolgen hebben voor toelating tot de pabo of andere lerarenopleidingen. De Rijksoverheid heeft een mooi overzicht gemaakt van het benodigde niveau van de rekentoets als een leerling door wil stromen.

Voorwaarden

Niet iedere leerling komt in aanmerking voor de ER-toets. De school mag alleen een ER-toets afnemen bij leerlingen met een dossier waaruit blijkt dat er ernstige rekenproblemen zijn. De school moet dan aantonen dat ze alles geprobeerd heeft om het rekenen te verbeteren, maar dat dit niet is gelukt. Dit geldt ook voor leerlingen met een dyscalculieverklaring. De directeur van de school beslist of de leerling recht heeft op deelname. De leerling kiest zelf welke toets hij wil maken.

Vier kansen

Ook voor de ER-toets zijn er vier kansen, waarvan één in het voorlaatste schooljaar. Een leerling met een goed cijfer voor de ER-toets, mag herkansen voor de gewone toets. Mocht dat achteraf toch niet voldoende zijn, dan geldt nog steeds het eerder behaalde cijfer op de ER-toets. Andersom mag ook, na het maken van een reguliere toets mag de ER-toets gemaakt worden.

Mondelinge afname

In een uiterst geval mag de vierde kans mondeling worden afgelegd. De leerling moet dan wel voor de andere vakken een voldoende staan. Daarnaast moet de schriftelijke of digitale toets een dusdanige belemmering zijn dat de leerling niet kan laten zien wat hij kan. Er wordt altijd eerst gekeken of de school aanpassingen kan doen die ervoor zorgen dat de leerling toch de schriftelijke of digitale toets kan maken. Mondelinge afname gebeurt door het CvTE en de school beslist of een leerling hiervoor kan worden opgegeven. 

Dyscalculie

Een leerling met dyscalculie kan in de meeste gevallen de ER-toets maken, maar kan er ook voor kiezen om de reguliere rekentoets te maken. Een leerling met een dyscalculieverklaring heeft dan recht op maximaal 30 minuten tijdverlenging en recht op het gebruik van de door het College van Toetsen en Examens (CvTE) vastgestelde standaard rekenkaart. Het gebruik van de eigen rekenmachine is niet toegestaan.

Hulpmiddelen bij de reguliere rekentoets

Ook bij de reguliere rekentoets mag gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen. Hierbij gelden de regels zoals bij de rest van het centrale examen. Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bijvoorbeeld recht op extra tijd tijdens de rekentoets en kunnen gebruik maken van een gesproken versie van de rekentoets. Lees hier meer over hulpmiddelen bij de centrale examens.

Gespreid examen

Een leerling die vanwege ziekte gespreid examen mag ook de rekentoets over de jaren spreiden. Minimaal één kans moet in het voorlaatste jaar worden benut. Voor de andere kansen mag de leerling kiezen: de resterende kansen in het eerste jaar van het gespreid examen, de resterende kansen in het tweede jaar van het gespreid examen, of de resterende kansen verspreiden over de twee jaren. Een leerling houdt recht op maximaal vier kansen.

Pilot ER-toets 2A

In schooljaar 2016-2017 kunnen sommige leerlingen op het vmbo-bb de pilottoets 2A-ER maken. De leerling mag bij elke opgave de rekenmachine en de rekenkaart gebruiken. Voor deelname aan deze toets gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere ER-toetsen. Leerlingen die hieraan kunnen deelnemen horen dit via de school.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?